Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.06.13 - PS 47/13 Redusert fartsgrense på Baglbakken, Flåttaenget og Rostadvegen i Vinne

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2012/1150 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.06.13 47/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26 vedtar Verdal kommune at det skal gjelde følgende fartsgrenser:

  • Baglbakken; 50 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 0,128
  • Flåttaenget; 50 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 0,993
  • Rostadvegen; 50 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 0,862.
     

Vedlegg:
Skiltplan kv. Flåttaenget/Rostadvegen, dat. 15.05.2013.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Fra Kanutten barnehage i Vinne har vi mottatt søknad om redusert fartsgrense på kommunale veger som går forbi nærområdet til barnehagen.

Kanutten barnehage i Vinne er en barnehage med 50 barn fordelt på tre avdelinger. To avdelinger er lokalisert på Vinne gamle skole og en avdeling er lokalisert på gården Nygård, ikke langt unna. Vegen forbi barnehagen er ikke skiltet med noen fartsgrense og har derfor fartsgrense 80, da dette er utenom tettbygd strøk. Det er mye trafikk forbi barnehagen. Med en bakketopp og smale veier kan dette skape farlige situasjoner i forbindelse med at barnehagen er på tur til fots i nærområdet. I tillegg har det den siste tiden skjedd et generasjonsskifte i husene omkring barnehagen og det er i dag 6 barn under skolealder som bor mellom de to lokasjonene til barnehagen og 9 barn i skolealder på den samme strekningen.

Søknaden er behandlet i kommunens trafikksikkerhetsutvalg, og det var her enighet om å foreslå at de aktuelle vegstrekninger skiltes med fartsgrense 50 km/t slik det framgår av vedlagt skiltplan. Fartsgrenseforslaget er også sendt på høring til Lensmannen i Verdal, og det har innen høringsfristen ikke kommet merknader til saken.

Vurdering:
For å bedre trafikksikkerheten på de aktuelle kommunale veger, tilrås det å gjennomføre skilting med fartsgrense 50 km/t.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2013 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS