Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.02.13 - PS 12/13 Vegkomiteen i Strådalen Hytteeierforening - Søknad om forhøyelse av bomvegsatser Strådalsvegen, Vera

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2013/491 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.13 13/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Komite plan og samfunn økning av bomvegsatsene for Strådalsvegen, Vera.
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
  - Personbil/traktor:               50 kr/tur
  - Lastebil:                           100 kr/tur
  - Årsavgift/årskort:              400 kr/år
 3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig vedlikehold av Strådalsvegen.

Vedlegg:
Brev fra Veikomiteen i Strådalen hytteeierforening datert 23.01.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Plan og utviklingskomiteen sak 48/05, møtedato 22.06.05.

Saksopplysninger:
Strådalsvegen ble nedklassifisert til privat veg i 1997. Vegen er ca. 3 km lang. For finansiering av nødvendig vedlikehold av vegen gav Plan og Utviklingskomiteen i møte den 22.06.2005 som sak 48/05 tillatelse til følgende bomvegsatser for vedlikehold av vegen.

 • Personbil/traktor:                kr.30,-/tur
 • Årsavgift:                             kr.200,-/år

I brev av 23.01.2013 søker Veikomiteen i Strådalen Hytteeierforening om å øke satsene for enkeltturer til kr.50,-, lastebil kr.100,- og årskort kr.400,-.

Vurdering:
Strådalsvegen er en krevende veg å vedlikeholde. Veikomiteen i Hytteeierforeningen oppgir årlig vedlikeholdskostnad til å ligge på minimum kr.40.000,- i året. Strådalsvegen var før 1997 kommunal. Vedlikeholdskostnaden den gang lå på kr.50.000 – 100.000 i året avhengig av snømengde. Strådalsvegen var en av de dyreste vegene kommunen hadde i sin vegportefølge. Ut fra det ovennevnte foreslår rådmannen at Komite Plan og samfunn godkjenner de omsøkte bomvegsatser slik at vegen holdes i god stand framover.

 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 07:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS