Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.02.13 - PS 17/13 Klage på reguleringsplan for Urvold Grustak - orientering om Fylkesmannens vedtak i klagesaken

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref : 2009/2032 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.02.13 17/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Vedtak fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 28.01.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 46/12,
Komite plan og samfunn sak nr. 63/12,

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte den 29.5.2012 (sak 046/12) reguleringsplan for Urvold Grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku i Verdal. Dette vedtaket ble påklaget av Jon Olav Karlgård, Inge Granheim, Fredrik Thomassen og Ivar og Liv Lerfald.

Klagen ble behandlet av Komité for plan og samfunn den 18. september 2012. Klagen ble her ikke tatt til følge, og saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Fylkesmannen har gjennomgått saken og kommet til at kommunen har behandlet reguleringsplanen i samsvar med Plan- og bygningsloven. De har heller ikke merknader til kommunens skjønn og kommunens vedtak stadfestes. Klagen tas m.a.o. ikke til følge. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen jf. Forvaltningslovens § 28.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.02.2013 13:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS