Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.01.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.01.2015
Tid            : 09:00 -  09:40
Til stede   : 7 representanter

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.14 Protokoll
PS 2/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/15 Detaljregulering Stekke Fløytarvegen 15-23 - 1721/19/718 Protokoll
PS 4/15 Adressering av hytter og fritidsboliger i Verdal Protokoll
PS 5/15 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2014 Protokoll
PS 6/15 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 13.01.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Enhetsleder, Enhet for Samfunnsutvikling  

 

 

 

 

PS 001/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.01.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 9. desember 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 9. desember 2014 godkjennes.

 

PS 002/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.01.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 003/15 Detaljregulering Stekke Fløytarvegen 15-23 - 1721/19/718   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Forslag til detaljregulering for Stekke Fløytarvegen 15-23, sist rev. 01.01.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 004/15 Adressering av hytter og fritidsboliger i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Med hjemmel i Matrikkellovens kapittel 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kapittel 12 § 50 og 51 vedtas gatenavnkomiteens forslag til nye gate-/steds- og områdenavn. 

  
   
PS 005/15 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

PS 006/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.01.2015

BEHANDLING: 
Repr. Karl B. Hoel:

  • Framdrift gang-/sykkelveg Walum-Hallem.
    Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, svarte:
    Vegvesenet har opplyst at anlegget nå legges ut på anbud. Forbereder også sak om ekspropriasjon.
  • Næringsaktør i Vinne. Regulering ved Shell-stasjonen Vinne.
    Enhetsleder Petter Voll undersøker saken. Sekretæren sender så svar til komitéens medlemmer på e-post.

Kommunalsjef Trond Selseth redegjorde til slutt for status for bygging av Nord-Trøndelag Teater.


 
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS