Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.01.2015- 2/15 Referater

 1. Søknad om tilbygg til driftsbygning for storfe - 1721/162/1 Holmlien vestre - John Magnus Gomo - Godkjent
   
 2. Søknad om bruksendring av kjeller og tilbygg av veranda - 1721/18/1080 Ringveg nord 21 - Frode Lerfald Slettedal - Godkjent
   
 3. Søknad om flytting av hyttetomt - 1721/234/1/119 Storholmen - Rolf Barli - Godkjent
   
 4. Søknad om oppføring av driftsbygning (kaldfjøs) - 1721/257/2 Opheim søndre - Erik Leirset Kjenstadbakk- Godkjent
   
 5. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av skilt/emblem på Verdal kino - 1721/19/823 Johannes Bruns gate 3 - Godkjent
   
 6. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/308 Sole 4 - Tina Svedjan og Tor Arne Hynne - Godkjent
   
 7. Revidert søknad om oppføring av garasje, lekestue og bod - 1721/38/81 -Hubroberget 6, 7655 Verdal - Stian Nessemo - Godkjent
   
 8. Søknad om igangsettingstillatelse 3 innvendig ombyggingsarbeider eksisterende lavfløy - 1721/18/659 Meieritomten - Tine SA - Godkjent
   
 9. Endringssøknad om oppføring av bolighus og garasje - 1721/74/15 Nesheim - Rita B Natvig og Gunnar Rønning Ystad- Godkjent
   
 10. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/292/1/8 Kverndal statsalmenning - Bjørn Ivar Gomo - Godkjent
   
 11. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/278/4 Sveet Sandstien 4 - Frank Arnold Stene - Godkjent
   
 12. Revidert søknad om tilbygg av altan/terrasse på bolighus - 1721/37/57 - Ringleveien 18, 7655 Verdal - Ove Østerås - Delvis godkjent
   
 13. Søknad om etablering av tomt og uttak av fjell og etablering av midlertidig adkomstveg - 1721/136/1
   
 14. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/277/321/2 og 1721/277/318/3 Venusvegen - Verdal kommune - Industritomt - Godkjent
   
 15. Søknad om igangsettingstillatelse 2 for resterende arbeider - 1721/19/210 - Møllegata 17 - Møllegata AS - Godkjent
   
 16. Søknad om tilbygg av terrasse med takoverbygg - 1721/37/192 Sisikvegen 5 - Godkjent
   
 17. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS - Innløsning av feste 135 - Eksisterende hytte - Godkjent
   
 18. Kommunes vedtak stadfestes - Klage på avslag på søknad om oppføring av seterfjøs / redskapshus - 1721/200/1/214 Nordbellingsvollen
   
 19. Søknad om oppføring av 2 stk lagerbygg - 1721/18/1416 Havfruvegen 12 - KS Eiendom AS - Godkjent
   
 20. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig til lukket tank - 1721/200/36 Toppen - Egil Grande - Godkjent
   
 21. Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte - 1721/234/1/360 Sandviksodden - Bente og Geir Svenning - Godkjent
   
 22. Søknad om tilbygg av utstilling/salgslokaler - 1721/277/132/4 Venusvegen 2 - Grøtan Glass- og Aluminium AS - Igangsettelsestillatelse
   
 23. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/540 Verdal havn - Verdal kommune - Fradeling av feste 2 - Innvilget
   
 24. Søknad om oppføring av tak over inngangsparti - 1721/282/96 Kokkvegen 4 - Godkjent
   
 25. Søknad om oppføring av garasje m/leilighet i 2 etasje - 1721/67/12 Dalan 89 - Godkjent
   
 26. Søknad om oppføring av garasjetelt som vinterlagringsplass for bobil - 1721/10/48 Fiolvegen 26 B, 7654 Verdal - Aashild Ness - Godkjent
   
 27. Søknad om tilbygg/påbygg til garasje - 1721/23/44 Verdal videregående skole - Nord-Trøndelag Fylkeskommune - godkjent.
   
 28. Søknad om takoverbygg inngangsparti - 1721/37/51 Ringlevegen 13 - Geir Håvard Urland - Godkjent
   
 29. Søknad om fritak for montering av heis - 1721/19/14 Nordgata 24 - Bremseth Sport AS -Godkjent
   
 30. Søknad om riving av Radmannbygget - 1721/19/260 Nordåkeren 2 og 4 - Støra Eiendom AS - Godkjent
   
 31. Søknad om oppsetting av skilt/reklame - 1721/19/839 Rådhusgata 1 - Europris Butikkdrift AS - Godkjent
   
 32. Søknad om oppføring av gjødselkum - 1721/259/3 Kålen vestre - Tomas Valstad - Godkjent
   
 33. Søknad om oppføring av støttemur - 1721/1/51 Leklemsåsen 56 - Olga H Pettersen Sagvold og Stian Sagvold - Godkjent
   
 34. Søknad om riving av eksisterende garasje samt oppføring av garasje og veranda med tak over som tilbygg til bolighus bolighus - 1721/21/5 Tindvegen 120, 7654 Verdal - Ole Bernt Kjelaas - Godkjent
   
 35. Søknad om igangsetting 2 for stålmontasje og etablering av stålsandvich - 1721/18/659 - Meieritomten - Tine SA - Godkjent
   
 36. Søknad om igangsettingstillatelse del 4 grunn- og bunnledninger 1721/23/8 Kassefabrikkvegen 3 A - Reinsholm Vest AS - Godkjent
   
 37. Søknad om igangsettingstillatelse for klimatekniske installasjoner og inn- og utvending sanitæranlegg - 1721/19/718 Fløytarvegen 23
   
 38. Søknad om innredning av 2 etasje samt montering av heis - 1721/140/42 Vuku IL - Godkjent  
   

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.01.2015 12:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS