Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.01.15 - PS 5/15Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2014

Saksbehandler: Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/448 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.01.2015 5/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i 2014 hatt følgende medlemmer:

Fra komite plan- og samfunn:

 • Berit Gustad Nessø (utvalgets leder)
 • Karl Bernhard Hoel
 • Trine Reitan
 • vara Johannes Rosvold
   

Lensmannen i Verdal:

 • Knut Olav Røstad
   

Skole/barnehage:

 • Trude Holm
   

Barn- og unges representant:

 • Lars Einar Karlsen
   

Teknisk drift:

 • Harry Halland
   

Teknisk drift og sekretær:

 • Oddvar Govasmark
   

Utvalget har i 2014 gjennomført 9 møter og behandlet 37 saker. Noen saker som det har vært jobbet med, vurdert og/eller behandlet har vært:

 • Vurdering av skoleveger med hensyn på skyss
 • Vurdering av redusert fartsgrenser
 • Vurdering av oppføring av fartshumper
 • Vurdering av sikthindringer som trær og busker nært veg
 • Vurdert diverse planer og gitt uttalelse
 • Svart på henvendelser fra innbyggerne om forhold som gjelder trafikksikkerhet
 • Gjennomført farts- og trafikkmålinger på kommunale veger
 • Startet samtaler om rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan
 • Startet vurderinger vedrørende status som «trafikksikker kommune»
   

Det er verdt å nevne at utvalget besluttet innkjøp av utstyr for å måle og registrere trafikk med hensyn på fart og mengde. Utstyret består av en anonym radar og en radar med tavle som viser «din fart». Utstyret er nylig tatt i bruk, men vi har allerede fått dokumentert en positiv effekt av det. Vi har målt betydelig redusert fart når tavla blir satt opp slik at trafikantene blir opplyst om sin egen fart i forhold til fartsgrensen på stedet. Det gjenstår å få dokumentert eventuell langtidseffekt.

Utvalget har som målsetting å ha null hardt skadde og drepte i trafikken. Statistisk sentralbyrå oppgir at det i Verdal kommune er 1 drept, 0 hardt skadde og 14 skadde personer i løpet av de 10 første månedene i året. Dødsulykken skjedde på E6 like sør for Fleskhus. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.01.2015 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS