Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 96/13 Reguleringsendring Lysthaugen sør - framdrift

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref:  2013/6755 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.01.2014 3/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg
Ingen. 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Diverse eposter
 
Saksopplysninger:
Komite for plan og samfunn vedtok i møte den 17.04.2012 at nevnte planendring skulle legges ut til offentlig ettersyn.

Etter offentlig ettersyn ga NVE sitt svar i brev datert 26. 04. 2012 og Nord-Trøndelag Fylkeskommune i brev datert 01.06.2012. Det ble da klart at det var nødvendig med geotekniske undersøkelser og undersøkelser med hensyn på kulturminner.

Geotekniske undersøkelser ble bestilt hos foretaket Multiconsult den 28.05.2013. Nord-Trøndelag Fylkeskommune ble samtidig bedt om å foreta nødvendige undersøkelser vedrørende kulturminner.

Fylkeskommunen ble purret på den 30.09.2013. Undersøkelsene i marka ble foretatt den 08.10.2013 og svar med «ingen funn på Lysthaugen» ble mottatt samme dag.

Kommunen purret på Multiconsult den 30.09.2013. Geotekniske undersøkelser i marka ble gjennomført den 29.10.2013. Rapport er lovt å være kommunen i hende i løpet av uke 2 i 2014.

Dersom den geotekniske rapporten «klarerer» området, kan det videre arbeidet med reguleringsplanen gjenopptas og planen kan sluttbehandles.

Opparbeidelse av feltet kan gjennomføres når reguleringsplanen er vedtatt, utbyggingen er planlagt og prosjektert, kostnader er dekt av budsjett og anbud avklart med valgt entreprenør. 

 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.01.2014 11:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS