Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.04.15 - PS 26/15 Mottatt tilsagn om investeringstilskudd til prosjektene Veslefrikk bofellesskap og oppgradering av bofelleskap for funksjonshemmede ved Prost Brants veg og Ringveg Nord

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2013/1361 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.04.2015 26/15
Formannskapet    

 
Rådmannens innstilling: 

  1. Saken tas til orientering.
  2. Rådmannen bes innarbeide mottatte tilsagn om investeringstilskudd ved neste revisjon av investeringsbudsjettet for 2015.
     

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

  • Brev fra Husbanken vedrørende tilsagn om investeringstilskudd Veslefrikk Bofellesskap datert 05.03.15.
  • Brev fra Husbanken vedrørende tilsagn om investeringstilskudd Prost Brants veg og Ringveg Nord datert 05.03.15.
     

Saksopplysninger:
I forbindelse med bygging av 6 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede på Veslefrikktomta har Verdal kommune søkt om investeringstilskudd fra Husbanken. I brev fra Husbanken datert 05.03.15 gis det tilsagn om ett investeringstilskudd på kr.7.790.000,- til formålet. Det kan opplyses at i investeringsbudsjettet for 2015 er det ikke budsjettert med eksterne tilskudd til dette prosjektet. Total investeringsramme er satt til 20 mill.kr inkl. mva i søknaden til Husbanken. Nødvendig låneopptak på prosjektet vil dermed være ca.8,2 mill.kr, da ca.4,0 mill.kr vil finansieres ved momskompensasjon og 7,8 mill. ved tilskudd.

Det ble samtidig søkt Husbanken om investeringstilskudd til oppgradering av eksisterende bofellesskap for funksjonshemmede Prost Brants Veg og Ringveg Nord. I brev av 05.03 15 gir Husbanken tilsagn om ett investeringstilskudd på kr.1.980.000,- til disse to prosjektene. Investeringskostnaden er i søknaden oppgitt til 3,6 mill.kr inkl.mva. I investeringsbudsjettet for 2015 er det ikke forutsatt eksterne tilskudd til prosjektene. 

Vurdering:
Verdal kommune har fått uventet stort tilskudd til bygging av 6 omsorgsboliger for funksjonshemmede Veslefrikktomta samt oppgradering av bofelleskap Prost Brants veg og Ringveg Nord. Til sammen er det gitt tilsagn om ett statlig investeringstilskudd fra Husbanken på til sammen kr.9.770.000,-. Forventet investeringstilskudd var i underkant av 4 mill.kr. Rådmannen vil innarbeide ovennevnte tilskudd ved neste revisjon av investeringsbudsjettet for 2015. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.04.2015 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS