Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.13 - PS 37/13 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg - årsrapport

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2012/1150 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.13 37/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg gir følgende oppsummering av utvalgets arbeid i 2012;

«Kommunens Trafikksikkerhetsutvalg (KTU) har en brei faglig sammensetning;

 • Komite plan og samfunn Berit Gustad Nessø, Karl Bernhard Hoel, Trine Reitan (Linn Beate Tromsdal). Vara Arild Kvernmo Pedersen
 • Lensmann i Verdal Jan Roger Sivertsen
 • Barnehage-/skolesaker Trude Holm (Heidi Holmen)
 • Teknisk drift Harry Halland
 • Barn- og ungerepresentant Lars Einar Karlsen
 • Kommunalt foreldreutv. (Sonja Sæther)
 • Plan- og miljø/ sekretær Åge Isaksen
   

Utvalget's oppgave er å sette seg inn i/vurdere trafikkfarlige situasjoner og gi råd/belyse dette videre. Vi diskuterer sakene og drar på befaring der vi mener dette er nødvendig. Det er sendt inn søknad om støtte til fylket på div. tiltak vi mener er viktig å få gjennomført.

Noen saker vi har jobbet med i perioden er;

 • vurdert om skoleveien er trafikksikker, bør unger ha skyss.
 • vurdert fartsdumper, redusert fart, gang og sykkelveier, belysning.
 • vurdert sikring i og rundt skoler, gjerder ved gangfelt og bussholdeplasser,
 • parkeringsplass/snuplass.
 • vurdert sikthindrende trær/busker i kryss og gangfelt.
 • uttalelse valgfag-trafikk.
 • diskutert og uttalt oss i reguleringsplaner.
 • trafikksikkerhetsplan.
   

Utvalget har som mål å ha null hardt skadde og drepte i trafikken.Trygg og sikker skolevei for alle.». 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.05.2013 12:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS