Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.2013 - 2/13-Referater

PS 2/13 Referatsak

 1. Søknad om oppføring av boligblokk m/15 boenheter - 1721/20/50 Nordgata 29 - Stiklestad Alle Verdal AS - igangsettingstillatelse
 2. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/255/8 Kvellovegen 29 - Hedvig I Aksnes og Kjell Roger Heggås - Endring av ansvarsrett - Godkjent
 3. Søknad om gjenoppbygging av boligbygg etter brann - 1721/18/827 Heggvegen 8 - 14 - Saga Borettslag - innvilget
 4. Søknad om fradeling av punktfeste til hyttetomt 1721/200/5 feste nr 1 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 5. Søknad om fradeling av punktfeste for eksisterende hytte 1721/200/5 feste nr 3 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 6. Søknad om fradeling av punktfeste for eksisterende hytte 1721/200/5 feste nummer 7 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 7. Søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte  1721/200/5 feste nummer 8 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 8. Søknad om fradeling av tomt til eksisternde hytte 1721/200/5 feste nummer 9 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 9. Søknad om fradeling av bebygd hyttetomt fra eiendommen 1721/196/2 feste nr. 9 Væren nordre - Henrik Hoel Woll - godkjent.
 10. Søknad om fradeling punktfeste for eksisterende hytte på eiendommen 1721/200/5 feste nummer 10 Straadalen- Peder Wards dødsbo - innvilget
 11. Vedtak - Etablering av punktfeste på eiendommen 1721/224/6 Vaterholmen - Stein G Bjørgvik - Godkjent
 12. Søknad om anlleggelse av  veg- vann- og kloakkanlegg i boligfelt - 1721/144/1 Kulstad boligfelt - Morten Kulstad - innvilget
 13. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av lager til boligformål - 1721/19/205 Treskosvingen - Bjørn Ove Bergsmo - innvilget
 14. Søknad om bygging av styrekiosk for planoverganger på E 6 og Venusvegen - Jernbaneverket - innvilget
 15. Søknad om grensejustering  fra eiendommen 1721/18/115 Mælbakk - Verdal kommune - innvilget
 16. Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for  oppføring av bolighus - 1721/3/51 Myrvang østre - Bjørnar Fikse - godkjent.
 17. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/72/1 Lund - Bjørn Dybvadsskog - Tilleggsareal til 1719/72/17 Fossbakken - Godkjent
 18. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/72/7 Lundsbakken - Steinar Aksnes - Tilleggsareal til 1719/72/17 Fossbakken - Godkjent
 19. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/255/8 Kvellovegen 29 - Sonja M og Kjell A Heggås - Endring av ansvarsrett - Godkjent
 20. Søknad om fasadeendring og bruksendring for deler av bygg - 1721/19/513 -Jernbanegata 21 AS - innvilget
 21. Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/25/21 Sandbu - Tor Jonny Bakken - godkjent.
 22. Søknad om fradeling av punktfeste til eksisterende hytte 1721/200/5 Straadalen feste nummer 4 - Peder Wards dødsbo - innvilget
 23. Søknad om fradeling av punktfeste for eksisterende hytte 1721/200/5  feste nummer 5 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 24. Søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte 1721/200/5 feste nummer 6 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 25. Søknad om fradeling av toomt til eksisterende hytte tilhørende Per Holger Jønsson på eiendommen 1721/200/5 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget
 26. Søknad omombygging av bygg - 1721/18/451 Ungdomsskolen - Verdal kommune - innvilget
 27. Søknad om overbygg på veranda - 1721/19/725 Tindvegen nedre 43 - Roar Sande - innvilget
 28. Søknad om ombygging av lagerlokaler til garderober - 1721/21/86 Møllegata 6 - Tindved Kulturhus AS - innvilget
 29. Søknad om riving av bygninger - 1721/20/12 og 1721/20/26 - Hanskemakergata - Hanskemakergården AS - innvilget
 30. Søknad om midlertidig bruksendring fra kontorbygg til hybler - 1721/18/517 Industrivegen 2 - Grande Entreprenør AS - innvilget
 31. Vedrørende bruksendring av bygning på eiendom 1721/17/30 - Skogseth Eiendom AS og Karin Invest AS - Tangenvegen 36 - Pålegg om opphør med øyeblikkelig virknin
 32. Søknad bruksendring av 2 etasje i garasje til bolig - 1721/38/92 Leinsmoen 24 - Frode Hagen - innvilget
 33. Søknad om tilbygg til bolig - 1721/10/62 og 77 - Kløvervegen 2 - Pål Schjei - innvilget
 34. Søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte tilhørende Morten Ward på eiendommen 1721/200/5 Straadalen - Peder Wards dødsbo - innvilget

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.01.2013 13:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS