Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.13 - PS 72/13 Evaluering av årsrapporter

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref: 2013/890 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.13 72/13
Komite mennesker og livskvalitet    
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstillling.

Vedlegg:
Oversikt over årsrapporter som ble behandlet i 2013.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
 
Saksopplysninger:
I henhold til plan- og styringssystemets pkt. 4.2.3 er hensikten med årsrapporten følgende:

Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende forutsetninger.

Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens planer.

Før iverksetting av prosess med årsrapporter for 2013 legges det opp til en evaluering av 2012-rapportene. Som utgangspunkt for evalueringen er det laget en oversikt over de årsrapporter som ble behandlet i kommunestyret og i samkommunestyrene i 2013.

Flg. spørsmål kan være utgangspunkt for evalueringen:

  • Skal årsrapportene for 2013 lages slik som 2012-rapportene, eller bør noe endres?
  • Gir årsrapporten god nok tilbakemelding til politisk nivå
    - om gjennomføring av tiltak som er vedtatt i økonomiplanen?
    - om kommunens utvikling og måloppnåelse?
  • Var størrelse og innhold i 2012-rapporten passende?
  • Ble det jobbet godt nok med rapportene i politiske fora, som grunnlag for videre planlegging? 
     

 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.10.2013 15:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS