Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.10.13 - PS 77/13 Kommunedelplan Verdal byområde - forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref :  2013/2141 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.2013 77/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til planprogram for kommunedelplan Verdal byområde legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1

Vedlegg:
Forslag til planprogram, okt. 2013.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune går nå i gang med revisjon av gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde, vedtatt 26.3.2007. Målet med kommunedelplanen er å fastsette klare, overordnete og helhetlige rammer og styringssignal for utviklingen av Verdal by.

Planarbeidet faller inn under bestemmelsene i Plan- og bygningsloven § 4-1 om planprogram. Planprogram skal utarbeides av forslagsstiller og legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeidet.

Innherred samkommune har utarbeidet forslag til planprogram og ønsker å kunngjøre oppstart av planarbeidet. Planprogrammet er utarbeidet iht. gjeldende bestemmelser jf. Plan- og bygningsloven § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger § 6.

Planprogrammet anbefales lagt ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.04.2022 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS