Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.04.2013 - 21/13-Referater

PS 21/13 Referatsak

 1. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/541 Verdal Havn - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/1115 Verdalskalk - Godkjent
   
 2. Søknad om bruksendring - Leiligheter - 1721/139/7 - Bredingsberg 5 - Prosjektpartner Midt- Norge AS - godkjent.
   
 3. Vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplanen for hytter på del av eiendommen Varslott - 1721/171/1 - Håvard Nordgaard og Marit Skrove - Godkjent
   
 4. Søknad om tilbygg og endringer av bolig og tilbygg carport- 1721/18/1251 Sokneprest Krogs veg 16 - Eivind Thorsrud - innvilget
   
 5. Søknad om tiltak - Tilbygg - 1721/234/1/317 Tomt 53 - Finnvola Midtre - Birger Asphaug
   
 6. Søknad om fasadeendring og skilting Fagmøbler - 1721/19/188 Jernbanegata 16 - Bo Form Møbel og Miljø AS - innvilget
   
 7. Søknad om skiløyper - Sandvika - Inns hytteeierforening - godkjent.
   
 8. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/216/4 - innvilget
   
 9. Søknad om rammetillatelse for oppføring av lager/verksted og kontorbygg - 1721/18/1396 - innvilget
   
 10. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/1225 Sletmo søndre - Trio Eiendom AS - Tilleggsareal til eiendommen 1721/18/1229 Tangenvegen 1A - Godkjent
   
 11. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/23/102 Estvoldvegen 2 D - Stiklestad Eiendom AS - Tilleggsareal til 1721/23/101 Estvoldvegen 2 E og F - Godkjent
   
 12. Vedtak -Deling av eiendommen 1721/18/541 Verdal Havn - Verdal kommune - Feste 1 -Tilleggsareal - Godkjent
   
 13. Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1721/18/1210 Brygga 9 - Geir Ove Granheim - innvilget
   
 14. Vedtak - Fasadeendring bolighus - 1721/18/140 Oberst Lemforts veg 27 - Tore Morgenlys - Godkjent
   
 15. Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av leilighetsbygg i 4 etasjer med parkeringskjeller - 1721/20/12 og 1721/20/26 Hanskemakergata 1 - Hanskemakergården AS - innvilget
   
 16. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1721/191/1 Helgåsen østre - Ottar og Kristin Julnes - Fradeling av gårdstun - Godkjent
   
 17. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/18/398,540 og 642 - Aker og Verdal Havn - Verdal kommune - 3 parseller/tilleggsarealer til 1721/18/1207 - Godkjent
   
 18. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/398 Verdal Havn - Verdal kommune - Fradeling av feste 2 - Godkjent
   
 19. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/200/5/3 Tomt nr 3 Strådalen - Johnny Ekseth - godkjent.
   
 20. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/194
   
 21. Søknad om skilting på og ved bygg - 1721/18/939 Venusvegen 10 - Visborg Auto AS - innvilget
   
 22. Søknad om oppføring av garasje - 1721/115/3 Haugdal 74 - Kristian Thingstad - innvilget
   
 23. Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1721/282/143 Langroa 1 - Dan Arne Høyen - innvilget
   
 24. Søknad om riving av fjøs - 1721/243/16 Dillenget - Maria Rennemo Nilsen - godkjent.
   
 25. Søknad om oppføring av uthus/lager til hytte - 1719/198/1 Tomt nr 164 Åsen Bygdealmenning - Randi Britt og Bjørn Nilssen - innvilget
   
 26. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/23/22 Reinsholm søndre - Stiklestad Aiendom AS - Tomt for leilighetsbygg - Godkjent
   
 27. Søknad om gjenoppbygging av hytte etter brann - 1721/234/1/7 Inn Statsalmenning - Johannes Bjørgvik - innvilget
   
 28. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/234/7 Sandvika Hyttefelt - Sandvika Eiendomsselskap AS - Festegrunn eksisterende hytte - Godkjent
   
 29. Søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring av bolighus - 1721/6/8 Sørskagvegen 93 - Trond Kvernmo - godkjent.
   
 30. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/540 Verdal Havn - Verdal kommune - Fradeling av feste 3 - Godkjent
   
 31. Søknad om tilbygg og altan - bolighus - 1721/37/196 - innvilget
   
 32. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/1115 - Verdalskalk AS - Tilleggsareal til 1721/18/541 - Godkjent
   
 33. Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1721/198/2/12 Væren søndre - Åsta og Inge helberg - innvilget
   
 34. Søknad om oppføring av bod som tilbygg til hytte - 1721/292/1/5 - innvilget
   
 35. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/398 Verdal Havn - Verdal kommune - Godkjent
   
 36. Søknad om takoverbygg over veranda - 1721/282/127 - innvilget
   
 37. Vedtak - Støping av golv og innredning av kjeller - 1721/18/3/38 Setervegen 24 - Tony Grägg - Godkjent
    

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.04.2013 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS