Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.09.2014 - 54/14 Referater

 1. Vedtak - Deling av eiendommen - 1721/142/1 Præstgaarden - Opplysningsvesenets Fond - Fradeling av bebygd tomt (feste nr 9) - Godkjent
 2. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/76/39 Musemsvegen 122 - Hallgeir Stornes - Godkjent
 3. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/6/362 - Planken 22, 7655 Verdal - Greta Kaisa Dahlgren og Jon Petter Hagstrøm - Godkjent
 4. Søknad om oppføring av skilt på butikk/forretningsbygning - 1721/18/884 Magnus den godes veg 7 - S-rør AS - Godkjent
 5. Søknad om oppføring av garasje - 1721/157/10 - Kluksbakken 157, 7660 Vuku - Per Arne Green - godkjent
 6. Søknad om riving av del av bygning totalskadd av brann - 1721/19/159 Tindvegen nedre 40 - Ketil Sørheim - Godkjent
 7. Søknad om tilbygg/fasadeendring bolighus og oppføring av pergola - 1721/16/3 Arnljots gate 6 B - Oddny Bjøraas - Delvis godkjent
 8. Søknad om oppføring av garasje - 1721/38/45 - Leinstrøa 14, 7655 Verdal - Brit Helen Sende - Godkjent
 9. Søknad om oppføring av garasje og forstøtningsmur - 1721/140/23 Midtheim - Møyfrid og Håkon Nessemo - Godkjent
 10. Revidert søknad om igangsettingstillatelse vedørende bruksendring av uthus til boligformål - 1721/36/18 - Leksdalsvegen 95, 7656 Verdal - Tone Kirkholt Bengsten og Jan Ivan Bengsten - Godkjent
 11. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/718 Fløytarvegen 1 - Coop Inn-Trøndelag SA - 3 tomter for leilighetsbygg - Godkjent
 12. Søknad om forlengelse av klagefrist på vedtak datert 17.06.2014 med saksnr 423, om utvidelse og oppgradering av småbåthavn - Spørsmål om rettslig klageinteresse - 1721/6/235 Nordskaget -Trones Båteierforening - Avslått
 13. Søknad om oppføring av idrettshall - 1721/140/42 - 7660 Vuku - Vuku I.L - Godkjent
 14. Søknad om riving av bebyggelsen på eiendommen 1721/18/36 Magnus den godes veg 1 og 3 - Holberg Plass Eiendom AS - Godkjent
 15. Søknad om oppføring av hagestue og veranda som tilbygg til bolig - 1721/102/8 - Leirådalsvegen 468, 7656 Verdal - Rune Sivertsen - Godkjent
 16. Søknad om oppføring av gulrotpakkeri - 1721/21/1 - Godkjent
 17. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/16/38 Arnljots gate 13 - Jan Magne Skavhaug - Godkjent
 18. Søknad om oppføring av gjødselkum - 1721/74/3 - Leksdalsvegen 752, 7656 Verdal - Ola A. Skrove - Godkjent
 19. Søknad om oppføring av terrasse/platting foran inngangsparti hytte - 1721/289/1/13 Breivatnet - Anne Guri Musum - Godkjent
 20. Søknad om oppføring av garasje - 1721/33/1 Øgstad - Tore Øgstad - Godkjent
 21. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/16/249 Eventyrvegen 21 - Einar Landfald - Godkjent
 22. Søknad om fritidsbolig og utebod - 1721/234/1/362 Tomt 14 B Innsholmen - Tor Erik Ekseth - Godkjent
 23. Søknad om igangsettingstillatelse 02 for oppføring av kontor og lagerbygg - 1721/283/181/ - Industriområde Ørin sør - Transporteiendom AS - Godkjent
 24. Søknad om bygging av sedimenteringsbasseng - 1721/269/12 Skjørdalen - Ecopro AS - Godkjent
 25. Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny hytte ved Bellingstjønnin - 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS
 26. Søknad om oppføring av garasje - 1721/80/12 Åsavegen 48 - Hans Olav Strand - Godkjent
 27. Søknad om oppføring av garasje - 1721/282/20 - Rabben 3, 7657 Verdal - Tor Morten Rømo - Godkjent
 28. Søknad om oppføring av carport med bod - 1721/16/37 - Gamle Kongeveg 20 B, 7650 Verdal - Rune Christian Utvik - Godkjent
 29. Vedtak - Endring av ansvarsrett - Nytt bolighus og garasje - 1721/272/6 Granlund - Trond Arild Tråsdahl og Arild Siversten - Godkjent
 30. Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1721/10/12 Hageby Nordbergshaugvegen 6 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent
 31. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Torgrim Woll og Ingjerd Trefjord - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
 32. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/10/12 Hageby - Siw Tone Valstad - Endring av tidligere vedtak - Godkjent
 33. Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1721/234/1/333 Tomt nr 69 Finnvola midtre - Arne Dalen - Godkjent
 34. Søknad om tilbygg av inngangsparti - 1721/19/318 - Prof. Ryghs gate 20, 7650 Verdal - Chalathip By og Geir Liff - Godkjent
 35. Søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan tilbygg/påbygg til bolighus - 1721/18/126 - Prost Brants veg 21, 7653 Verdal - Torill Helden og Tore Landstad - Godkjent
 36. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/266/1 Risan - Ole Morten Reitan-Risan - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
 37. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS - Fradeling av festetomt 193 - Godkjent
 38. Søknad om utvendig trapp til 2 etasje og nye altaner - 1721/19/214 M B Landstads gate 3 - Knut Fortun - Godkjent
 39. Revidert søknad om oppføring av hagestue som tilbygg til bolig - 1721/23/27 - Febyvegen 25, 7654 Verdal - Mads Inge Ingjerd - Godkjent
 40. Søknad om oppføring av lagerhall - 1721/17/4 - Statsbygg/Verdal Fengsel - Tangenvegen 42 - Godkjent
 41. Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging og tilbygg - 1721/283/72 - Magnus den godes veg 25 - Wullum Hus - Godkjent
 42. Søknad om tilbygg til bolighus og oppføring av bod og levegg - 1721/19/288 Kroken 13 - Bjarne Flakk - Godkjent
 43. Søknad om ombygging og påbygg på servicebygg - 1721/18/1003 Hamnevegen 6 - Verdalskalk AS - Godkjent
 44. Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging av 1960-bygget ved 1721/18/646 - Stiftelsen Bakketun Folkehøbskole - Volhaugvn. 40, 7654 Verdal - Godkjent Igangsettingssøknad
 45. Søknad om oppføring av redskapshus - 1721/144/1 Kulstad - Morten Kulstad - Godkjent
 46. Revidert søknad om riving av takoverbygg mellom garasje og bolig samt tilbygg til bolighus - 1721/116/1 - Rossvollvegen 79, 7657 Verdal - Trond Olav Høknes - Godkjent
 47. Søknad om oppføring av garasje - 1721/41/5 Vester-Volhaugvegen 43 - Tore Bjørk - Godkjent
 48. Søknad om oppføring av veranda - 1721/18/230 Nyvegbakken 3 - Vegard Løvaas - Godkjent
 49. Revidert søknad om heving av tak på garasje og oppføring av carport - 1721/282/137 - Langroa 13, 7657 Verdal - Jan Egil Risberg - Godkjent
 50. Søknad om oppføring av hytte - 1721/198/13 Tomt nr 4 Væren søndre - Iver Marius Tronsmo - Godkjent
 51. Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1721/234/41 Vakkermyra 68 B - Jon Magnar Sundli - Godkjent
 52. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/198/3/30 Sørmoen Vera - Magne Skogmo - Godkjent
 53. Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1721/251/12 - Halsetbakkan 28, 7656 Verdal - Nils Harald Lundsvoll - Godkjent.
 54. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus m 2 leiligheter - 1721/38/75 - Leinsmoen 9 -Trude og Laila Johansen Matberg - Godkjent
 55. Søknad om tilbygg av carport og terrasse til bolighus - 1721/18/1124 Johannes Bruns gate 15 - Cathrine S Aksnes og Pål R Grønbech - Godkjent
 56. Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to boligtomter i LNFR-områder fra eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn
 57. Revidert søknad om takoverbygg veranda - 1721/277/182 - Granittvegen 9, 7657 Verdal - Bjørn Fosse - Godkjent
 58. Søknad om utvidelse av veranda og delvis tak over veranda - 1721/277/150 Granittvegen 1 - Torbjørn Veie - Godkjent
 59. Vedtak - Utslippstillatelse for hyttefelt - 1721/234/1 Sandvika - Sandvika Hytteutvikling AS - Godkjent
 60. Søknad om fasadeendring bolighus - 1721/18/821 - Sagstuvegen 5, 7650 Verdal - Terje Pedersen - Godkjent
 61. Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/234/25 Åbovegen 45 Sandvika - Christian Green - Godkjent
 62. Søknad om oppføring av bygg med 4 leiligheter - 1721/19/861 Jernbanegata 23 B - Karl Moen og Lars Hjelde - Godkjent
 63. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/283/59 Vinne Filial - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/283/113 Gamle Kjæran 5 - Godkjent
 64. Søknad om rammetillatelse for tilbygg og ombygging av bensinstasjon YX Stekke - 1721/19/718 - Godkjent
 65. Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1721/40/6 Solvang - Anja Sende og Stein Erik Minsaas - Godkjent
 66. Søknad om oppføring av anneks/utedo - 1721/156/14 Maribu - Roy Brandtzæg - Godkjent
 67. Søknad om endring av tillatelse for nedfelling av søppelcontainere - 1721/20/176 - Møllegata Borettslag - Møllegata 9 - Godkjent
 68. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/18/1281 Sokneprest Krogs veg 5 - Stein Erik Stene - Godkjent
 69. Søknad om tilbygg av veranda og trapp til bolighus - 1721/23/79 - Reinsholm 10, 7654 Verdal - Margit Strand - Godkjent
 70. Søknad om oppføring av bod - 1721/19/259 Asbjørnsens gate 20 B - Geir Ove Kulsli - Godkjent
 71. Søknad om oppføring av bolighus på tomt av eiendommen 1721/282/194 Elverum - Merete Elverum - Godkjent
 72. Søknad om dispensasjon - 1721/36/18 - Leksdalsvegen 95, 7656 Verdal - Tone Kirkholt Bengtsen og Jan Ivan Bengsten - Godkjent
 73. Søknad om oppføring av 2 boligblokker - 1721/19/869 og 870 Fløytarvegen 17 og 19 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent
 74. Søknad om tilbygg til klubbhus- 1721/18/1398 Brygga 4 - Poltergeist MC - Godkjent
 75. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/97 - Smedveita 10, 7650 Verdal - Oddbjørn Varslott - Godkjent
 76. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/277/318 og 1721/18/398 og 1721/18/784 Industriområdet Ørin - Verdal kommune - Tomt til industriformål - Godkjent
 77. Søknad om oppføring av sykkelbod som tilbygg - 1721/18/249 Mekals veg 2 - Sissel Woll Sandsaunet - Godkjent
 78. Søknad om innglassing av balkonger - 1721/18/599 Frydenlundgata 19 - Exteriørservice AS - Godkjent
 79. Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/433 - Hanskemakergata 6 - Rune Berntsen - Godkjent
 80. Søknad om tilbygg til driftsbygning for sau - 1721/149/1 Midtgrundan østre - Jan Inge Grundmo - Godkjent
 81. Vedtak - Utslippstillatelse for boligtomt på eiendommen 1721/282/8 Elverum - Godkjent
 82. Søknad om godkjenning av garasje - 1721/278/116 Bergsmyr 1 - Anna Helga Tvedt - Godkjent
 83. Søknad om oppføring av garasje m/leilighet - 1721/25/88 Flata 8 - Sven Roger Jønsson - Godkjent
 84. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/282/8 Elverum - Torill Elverum - Boligtomt - Godkjent
 85. Søknad om renovering av carport/garasje - 1721/283/137 Kanten - Inge Apneseth - Godkjent
 86. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/188/3 Fosvold - Eva Gunn og Jan Inge Skoknes - Tilleggsareal til 1721/188/6 - Godkjent
 87. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/76/28 Musumåsen Boligfelt - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt - Godkjent
 88. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/265/6 - Myrbakkvegen 44 - Karstein Valstad - Godkjent
 89. Søknad om tilbygg av utestue m/pergola - 1721/38/116 - Grågåsvn. 10, 7655 Verdal - Anne Berit Ydse Larsen og Rolf Inge Sivertsen - Godkjent
 90. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/1 Juldalens Almenning - AS Værdalsbruket - Fradeling av bebygd hyttetomt - Godkjent
 91. Søknad om oppføring av tilbygg til altan på hytte - 1721/234/1/184 Finnvola Sør - Bente Brekstad og Egil Kvåle - Godkjent
 92. Søknad om igangsettingstillatelse del 2 for Coop Extra - 1721/19/718 - Fløytarvegen 15 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent
 93. Søknad om oppføring av ny garasje og restaurering av bolighus - 1721/75/25 Bergli - Inge Helberg - Godkjent
 94. Søknad om oppgradering og utvidelse av småbåthavn - 1721/6/235 - Trones Båtforening, 7655 Verdal - Godkjent oppføring av småbåthavn
 95. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/283/167 Veiesvingen 7 - Knut Martin Bardal - Godkjent
 96. Søknad om riving av ubebodd bolighus - 1721/241/3 Skansen - Odd Arne Tromsdal - Godkjent
 97. Søknad om oppføring av bolig - 1721/18/428 Skogvegen 30 - Verdal Boligselskap AS - Godkjent
 98. Søknad om oppføring av en vindmålemast på Sognavola - 1721/225/5 Stormo Skog - E ON - godkjent.
 99. Søknad om etablering av tomt og uttak av fjell og etablering av midlertidig adkomstveg - 1721/136/1 Lundskin - Eva og Arild Stenberg - Godkjent
 100. Søknader om ansvarsrett bolighus - 1721/33/16 - Buvollen 51, 7656 Verdal - Narmina og Ronny Mitchell - Godkjent endring om ansvarsrett
 101. Klage på vedtak om oppføring av seterfjøs/redskapshus – 1721/200/1/214 Nordbellingsvollen - Avslag
 102. Søknad om oppføring av ny brakkerigg og nytt forskalingsverksted - 1721/18/1176 og 1335 - Venusvegen 20 - Grande Entreprenør AS - Godkjent
 103. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/200/67 Kvilbu - Oddbjørn Varslott - Godkjent
 104. Revidert søknad om tilbygg til bolighus/tak over altan - 1721/24/53 - Holmsveet 50, 7654 Verdal - John Ragnar Thorsen - Godkjent
 105. Søknad om oppføring av gjesteloft ved middelaldertunet - 1721/29/39 Leksdalsvegen 1 - Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Godkjent
 106. Søknad om oppføring av bod og ny garasjedør - 1721/18/655 Stor-Ingvalds veg 7 - Massud Mirgahti - Godkjent
 107. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/196/18 Brønnabu - Rolf Pettersen - Godkjent
   

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.09.2014 12:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS