Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.09.14 - PS 58/14 Nye gater - Forbregd/Lein og Ørin

Saksbehandler: Ola Anders Skrove

Arkivref : 2014/4635 - /1721/38/24

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.09.2014 58/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Matrikkellovens kapitel 4 § 21 vedtas gatenavnkomiteens forslag til nye gatenavn. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Matrikkelforskriftens kapitel 12 om offisiell adresse sier at kommunen skal tildele alle gater, veger og områder som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen. Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse:
Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endelig vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.

Det er to gater i boligområdet Forbregd/Lein og en ny gate på Ørin industriområde som skal gis gatenavn.

Gatenavnkomiteen i Verdal avholdt møte den 31.01.14 og forslo følgende nye gatenavn:

Forbregd/Lein:
Svanevegen og Hegrevegen.

Ørin:
Jupitervegen.

Det vart også forslått å gi forlengelse (og sidearm) av Venusvegen navnet Venusvegen fram til Fættavegen.

De nye navna vart lagt ut til offentlig høring 18.03.14 med frist til 15.04.14 for innspill.

I høringsperioden kom det ikke inn noen innspill til de nye gatenavna.  

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.02.2021 15:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS