Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.12.2013
Tid            : 09:00 - 11:30
Til stede   : 9 representanter

 

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (18 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 94/13 Godkjenning av møteprotokoll 19.11.2013 Protokoll
PS 95/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 96/13 Universell utforming - Verdal kommune som ressurskommune - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 97/13 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport Protokoll
PS 98/13 Framtidig drift av Leirsjø Vasslag - Forhandlinger om overdragelse til Verdal kommunale Vannverk Protokoll
PS 99/13 1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste av næringsareal Ørin Sør Protokoll
PS 100/13 1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør Protokoll
PS 101/13 1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-feste av næringsareal Ørin sør Protokoll
PS 102/13 Detaljregulering Veslefrikk bofellesskap, Garpa, Verdal Protokoll
PS 103/13 Andre saker
-
 
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.12.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja

 

Oddbjørg Grønn   Vara Ja

 Møtte for Knut Snorre Sandnes

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 

PS 094/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. november 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. november 2013 godkjennes.

 

PS 095/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Repr. Karl Bernhard Hoel gjentok tidligere henvendelse fra komitéen om at det på referatene er ønskelig med adresse i tillegg til gårds- og bruksnr.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
     

PS 096/13 Universell utforming - Verdal kommune som ressurskommune - sluttrapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING:   
Prosjektleder Kari Gregersen Næss redegjorde for saken.

Utdelt i møtet:

 • Miljøverndepartementets rapport: Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Erfaringer og eksempler.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
  

 

PS 097/13 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, og prosjektleder Kari Gregersen Næss redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   
Saken tas til orientering.

 

  
PS 098/13 Framtidig drift av Leirsjø Vasslag - Forhandlinger om overdragelse til Verdal kommunale Vannverk   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Komite plan og samfunn er positive til at det arbeides videre med overtakelse av Leirsjø vasslag.
 2. Før endelig avtale utarbeides må Leirsjø Vasslag sitt anlegg grundig gjennomgås for kartlegging av vannforbruk og nødvendige ombyggingstiltak i forbindelse med eventuell overtakelse.
   
   

 

PS 099/13 1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste av næringsareal Ørin Sør   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Bård Kotheim, teknisk drift, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Søknad fra L.E.Bakken EIENDOM AS om å feste industritomt (ca. 5 daa) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.2.14.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2)
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

PS 100/13 1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Bård Kotheim, teknisk drift, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Søknad fra Frøseth AS om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.1.2014.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.


  

PS 101/13 1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim, teknisk drift, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Søknad fra Midt-Norsk Betong AS om å feste industritomt (5 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.7.2014.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

PS 102/13 Detaljregulering Veslefrikk bofellesskap, Garpa, Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Vedlagte forslag til detaljregulering for Veslefrikk bofellesskap sendes på høring og legges ut til offentlig i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10

 

PS 103/13 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.12.2013

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:
Gebyr Ørmelen (saken som har vært omtalt i media i det siste).
Rådmannen svarte.

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS