Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 100/13 1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref :  2013/8104 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.12.2013 100/13
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra Frøseth AS om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.1.2014.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:

  1. Epost med søknad
  2. Situasjonskart 
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Svein Eggen, styreleder Frøseth AS, bekrefter at Frøseth AS ønsker at Verdal kommune starter prosessen for å få alle formaliteter på plass slik at Frøseth kan få festerett til ca. 10 daa område på Industriområdet slik diskutert og nedtegnet.
Området er tiltenkt oppsetting av et permanent Asfaltverk operert av vår samarbeidspartner PEAB Asfalt AS.
Planen er å ha asfaltverket klart for operasjon allerede til våren 2014. Derfor er det av stor viktighet at prosessen kan kjøres på en måte som tillater oss å starte bearbeidelse av grunnen fra 1. januar 2014.
Vår leieavtale er betinget av at nødvendig utslippstillatelse for operasjon av asfaltverket oppnås.

Kartutsnitt som viser området som ønskes festet

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri).

Rådmannen anbefaler at Frøseth AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2013 11:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS