Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 101/13 1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-feste av næringsareal Ørin sør

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref :  2013/8105 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.12.2013 101/13
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra Midt-Norsk Betong AS om å feste industritomt (5 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.7.2014.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:

  1. Epost med søknad
  2. Situasjonskart 
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Svein Eggen, styreleder Midt-Norsk Betong AS, bekrefter at Midt- Norsk Betong AS ønsker at Verdal kommune tar hensyn til at Midt-Norsk Betong AS har behov for mere arealer for å imøtekomme forventet vekst.
Vi har avmerket på en vedlagt skisse hvor arealet vi har i tankene er merket MNB.
Dette arealet er på drøye 5 daa..

Kartutsnitt som viser området som ønskes festet

Midt-Norsk Eiendom AS har i dag et areal på i overkant av 25 daa i nord-vest for det omsøkte tilleggsarealet.

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri).

Rådmannen anbefaler at Midt-Norsk Betong AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2013 11:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS