Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.12.13 - PS 99/13 1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste av næringsareal Ørin Sør

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref :  2013/7781 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.12.13 99/13
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra L.E.Bakken EIENDOM AS om å feste industritomt (ca. 5 daa) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.2.14.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2)
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.. 
     

Vedlegg:

  1. Søknad om tildeling av næringsareal, Ørin sør
  2. Firmaattest
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bakken søker å leie 5 daa tomt med det formål å drive næring. Leietaker vil være et nytt eiendomssdelskap som vil være 100 % eid av L.E.Bakken AS. Det nye selskapsnavnet er L.E.Bakken EIENDOM AS, og ble stiftet 12.11.2013.
L.E.Bakken EIENDOM AS vil drive utleie av næringsbygg/areal til næringsliv og private leietakere.
Aktuelle leietakere driver innen servicebransjen, samt utleie av arbeidskraft og maskinutleie.
Lagerutleie til private vil også etter hvert bli en del av inntektsgrunnlaget til eiendomsselskapet.
Det betyr at det vil bli bygget flere lagerbygg etter hvert, samt kontorlokaler som kan være nødvendig for framtidige leietakere.

Kartutsnitt over området som ønskes festet

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan TINE med naboområder).
Rådmannen anbefaler at L.E.Bakken EIENDOM AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2013 11:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS