Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.03.2014 - 24/14 Referater

PS 24/14 Referatsak

 1. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/174/2/22 - Landfastholmen ved Høysjøen, 7600 Vuku - Reidun Solberg - Godkjent
   
 2. Søknad om oppføring av dobbelgarasje - 1721/18/1296 - Statsråd Holts veg 4, 7653 Verdal - Einar Morten Holberg - Godkjent
   
 3. Søknad om ombygging og tilbygg - rammetillatelse - 1721/283/72 Magnus den godes veg 25 - Wullum Hus AS
   
 4. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1721/224/6 Vaterholmen - Egil Bjørgvik - Godkjent
   
 5. Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1721/234/1/41 Finnvola øst - Arne Olav Wang - Godkjent
   
 6. Søknad om oppføring av terrasse - 1721/282/97 Kokkvegen 26 - Eva Kvelstad - Godkjent
   
 7. Søknad om oppføring av garasje - 1721/147/3 Vesternes - Dag Ivar Indahl - Godkjent
   
 8. Søknad om flytting av tilbygg til bolig og garasje - 1721/19/156 - M. B. Landstads gate 16, 7650 Verdal - Malvin Skjerve - Godkjent
   
 9. 1721/23/8 - Grusmo - Reinsholm vest, søknad om lokal godkjenning prosjektering brannkonsept tiltaksklasse 3 - Godkjent
   
 10. Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1721/40/11 - Volhaugvn. 182, 7665 Verdal - Håvard Skogvoll - Godkjent
   
 11. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/294/1/1 - Ved Svarthauggvatnet, Verdal - Johnny Karlsen - Godkjent
   
 12. Søknad om oppføring av lager - 1721/277/318/2 - Venusvn. 1, 7652 Verdal Kommune - Godkjent
   
 13. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/10/12 Hageby - Siw Tone Valstad - Boligtomt - Godkjent
   
 14. Søknad om oppføring av frittliggende bod ved Veressjøen - 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS - Godkjent
   
 15. Søknad om igjenlegging av åpen kanal over tomt og bort til tomtegrense E6 samt utvidelse av gårdsplass bort til tomtegrense retning nordøst - 1721/18/939 - Venusvegen 10, 7652 Verdal - Bengsten Eiendommer - Godkjent
   
 16. Søknad om endring av tillatelse - nye tegninger - 1721/19/156 - M.B. Landstads gate 16, 7650 Verdal - Malvin Skjerve - Godkjent
   
 17. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/7/73 Sandvika Hyttefelt - Gjermund Eriksson - Godkjent
   
 18. Søknad om endring/utvidelse av brannvarslingsanlegg - 1721/16/1 Nestvold Gård - Levin Nestvold jr - Godkjent
   
 19. Søknad om oppføring av garasje - 1721/282/162 - Svingen 6, 7657 Verdal - Sten Grindberg - Godkjent
   
 20. Søknad om påbygg/tilbygg til bolighus - 1721/211/3 Storstad vestre - Espen Wegar Storstad - Godkjent
   
 21. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/1168 Russervegen 3 og 5 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent
   
 22. Søknad om tilbygg til hytte og oppføring av anneks - 1721/229/1/10 Østgården - Kåre Aalberg - Godkjent
   
 23. Søknad om rehabilitering og tilbygg til bygning - 1721/19/306 Johannes Bruns gate 11 - Forbord Invest AS - godkjent.
   
 24. Søknad om skilting av bygning - 1721/18/1396 Neptunveien 2B - Godkjent
   
 25. Søknad om oppføring av bod ved hytte - 1721/174/1/1 Malsådalen 10 - Morten Følstad - Godkjent
   
 26. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/93 - Storholmen - 7660 Vuku - Jon Konrad Sandnes - Godkjent
   
 27. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/20/27 - Vektergata 11, 7650 Verdal - Else Hoås - Godkjent
   
 28. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/276/2 Berg søndre - Oddrun Marie Nesset - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
   
 29. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/140/1 Ekren - Erling Østnes - Tilleggsareal til 1721/140/35 Barneklubben - Godkjent
   
 30. Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 1721/6/4 Bårdshaugen 1 - Torstein Tyldum - Godkjent
   
 31. Søknad om vann- og avløpsanlegg i Volhaugvegen - 1721/600/4850 Fv 166 - Fv 167 Holte - Minsås - Lein - Verdal kommune - Godkjent
   
 32. Klage på Innherred samkommunes vedtak om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av vindmålemast i Kverndalsområdet og Hyllfjellet i Verdal - kommunens vedtak stadfestes
   
 33. Søknad om bruksendring av disponibelt rom til 3 kontorer - 1721/29/36/1 - Stiklestad Hotell AS - Godkjent.
   
 34. Søknad om igangsettingstillatelse for heisanlegg - 1721/18/1396 - Neptunvegen 2 B - Godkjent
   
 35. Søknad om endring av ansvarsrett oppføring av basestasjon for nødkommunikasjon - 1721/224/3 - Inndalen, Verdal Kommune - Motorolla Solutions Norway AS - Godkjent 
   

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.03.2014 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS