Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.08.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.08.2015
Tid            : 09:00 - 09:45
Til stede   : 8 representanter

 

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 47/15 Godkjenning av møteprotokoll 09.06.2015 Protokoll
PS 48/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 49/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport Protokoll
PS 50/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune Protokoll
PS 51/15 Utbyggingsavtale for Reinsholm sør Protokoll
PS 52/15 Detaljregulering Solhaug boligområde Protokoll
PS 53/15 Andre saker
-
Protokoll
PS 54/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18 Protokoll 
PS 55/15 Behandling av klage på detaljregulering for Teaterhus  Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 18.08.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  Ingen vara

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 PS 047/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 9. juni 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 9. juni 2015 godkjennes.

 

PS 048/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING:  
Repr. Vigdis Haldorsen: Ang. ref. nr. 5, 14 og 18.
Petter Voll svarte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 
PS 049/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Sluttrapporten tas til orientering.
   
    

PS 050/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.

 
  
   
PS 051/15 Utbyggingsavtale for Reinsholm sør   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 
Utbyggingsavtale for Reinsholm sør inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.


PS 052/15
Detaljregulering Solhaug boligområde   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Planområdet utvides vestover slik at regulert veg i planforslaget henger sammen med regulert veg i «gammel» plan. Deretter sendes forslag til detaljregulering for Solhaug boligområde på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.


PS 053/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ingen saker.

  
   
PS 054/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 

  1. I reguleringsbestemmelsene tilføyes et nytt punkt 2.8, under § 2 Fellesbestemmelser:
     
    «2.8 Nettstasjon
    Nettstasjon skal kunne etableres innenfor planområdet. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
  2. Detaljregulering for Tindvegen nedre 18 vedtas deretter i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

 


PS 055/15
Behandling av klage på detaljregulering for Teaterhus   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Klage datert 30/6 2015 fra Bjørn Johan Morten Selnes på detaljregulering for Teaterhus, vedtatt 15/6 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.   


   
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS