Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.08.2015- 48/15 Referater

 1. Søknad om oppføring av veranda - 1721/18/188 Prof Ryghs gate 4 - Godkjent
   
 2. Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1721/1/60 Leklemsåsen 44 - Bjørn Pedersen - Godkjent
   
 3. Søknad om nye fasadeendringer på boligdelen av tiltaket - 1721/18/205 Oberst Lemforts veg 25 - Else B. Valstad og Thorstein Hynne - Godkjent
   
 4. Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av hytteveg i området Jervdalen ved Innsvatnet - 1721/230/4 Sulstuen Skog - Værdalsbruket AS - Godkjent
   
 5. Søknad om ferdigattest på Vuku idrettshall/flerbrukshall - 1721/140/42 - Vuku Idrettshall - Vedtak om tilbaketrekking av ferdigattest gitt den 01.06.2015
   
 6. Revidert søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1721/234/1/184 - Søndre Finnvola 13, Verdal - Bente Brekstad og Egil Kvåle - Godkjent
   
 7. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/197/5 Myggbukta Veresvegen 1690 - Anne Lise Volden - Godkjent
   
 8. Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/200/1/196 - Tove Kristin Helgås og Jens Holmli - Godkjent
   
 9. Søknad om fasadeendring på bolighus - 1721/18/1135 Stor-Ingvalds veg 16 - Svein Håkon Hvesser - Godkjent
   
 10. Søknad om oppføring av bolighus med tilhørende garasje - 1721/134/5 Halset vestre - Geir Martin Bjørkeng - Godkjent
   
 11. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/277/318 o g1721/18/784 Industriområdet Ørin - Verdal kommune - Tomt til industriformål - Godkjent
   
 12. Søknad om riving av gammel trekai - 1721/18/541 Verdal Havn - Godkjent
   
 13. Søknad om riving av brannskadet hus - 1721/275/50 Valborgvegen 11 - Torstein Hofstad - Godkjent
   
 14. Klage på vedtak om avslag på søknad om permanent plassering av uthus - kommunens vedtak stadfestes
   
 15. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/38/83 Hubroberget 10 - Brittany og Espen Engesvik - Tilleggsareal til 1721/38/84 Hubroberget 12 - Godkjent
   
 16. Søknad om oppføring av garasje - 1721/275/23 - Myrvang, Ystgårdsvegen 42, 7657 Verdal - Roar Rismark - Godkjent
   
 17. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/67/12 Hofstad østre - Gunnar Myhre - Bebygd boligtomt - Godkjent
   
 18. Søknad om ferdigattest for oppføring av kontor og lagerbygg - 1721/283/181/3 Venusvegen 21, Industriområdet Ørin, 7650 Verdal - Transporteiendom AS - Vedtak om tilbaketrekking av ferdigattest gitt den 15.06.2015.
   
 19. Søknad om riving av eksisterende bolighus/oppføring av nytt bolighus - 1721/119/10 Lennesvegen 111 - Godkjent
   
 20. Søknad om tilbygg til terrasse - 1721/18/774 Furuvegen 5 B - Geir Arvid Løe - Godkjent
   
 21. Søknad om tilbygg av redskapsbod/hobbyrom til garasje - 1721/18/862 Arnstuvegen 20 - Godkjent
   
 22. Vedtak - Etablering av feste på eiendommen 1721/92/1 Landfald - Simon Landfald - Eksisterende hytte - Godkjent
   
 23. Søknad om bygging av carport og opprøsting av garasje - 1721/18/699 Stor Ingvalds veg 3 - Ola Våseth - Godkjent
   
 24. Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1721/19/134 Feskarvegen 3 - Steinar Hagen - Godkjent
   
 25. Søknad om oppføring av dobbelgarasje m/bod - 1721/67/28 Dalan 10 - Godkjent
   
 26. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/148 Oberst Lemforts veg 1 - Godkjent
   
 27. Søknad om oppføring av hytte og uthus - 1721/200/1/162 Bringsåsen 62 - Per Arne Karlgård - Godkjent
   
 28. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/127/17 Lavamoen 6 - Hilde Dillan - Tilleggsareal til 1721/127/23 Lavamoen 8 - Godkjent
   
 29. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS - Fradeling av bebygd hyttetomt - Innløsing av 1721/200/1/112 - Godkjent
   
 30. Søknad om riving av eksisterende uthus/oppføring av nytt uthus/anneks ved hytte - 1721/174/2/8 Høysjøen 30, 7660 Vuku - Aud Rostad Egge - Godkjent
   
 31. Søknad om riving av eksisterende bygningsmasse - 1721/18/516 - 1721/18/459 og 1721/18/884 - Halsanvegen 7 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent
   
 32. Søknad om endring av fasade samt saksbehandling av nabomerknadene fra eiendom med gnr/bnr 18/140 - 1721/18/205 - Oberst Lemfortsv. 25 A, 7653 Verdal - Else B. Valstad og Thorstein Hynne - Godkjent
   
 33. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/69/1 Marken søndre - Elen-Mari og Torbjørn Marken - Tilleggsareal til 1721/69/5 Myrtun- Godkjent
   
 34. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/6/96 - Sørskagvegen 81, 7655 Verdal - Jan Svit - Godkjent
   
 35. Søknad om fasadeendring/tilbygg til hytte - 1721/226/3/62 Risvatnet - Småliin 62 - Godkjent
   
 36. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS - Fradeling av bebygd hyttetomt - Innløsing av 1721/200/1/186 Bringsåsen 86 - Godkjent
   
 37. Revidert søknad om ombygging/bruksendring til 2 leiligheter i 1 etasje - 1721/25/5 Løvli - Godkjent
   
 38. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/384 Halsbandet - Verdal kommune - Tomt for trafikk/parkering - Godkjent
   
 39. Søknad om forlengelse av eksisterende veg til hytte - 1721/174/1 Nordkleiva 281 - Erlend Nessemo - Godkjent
   
 40. Søknad om oppføring av hytte og uthus - 1721/200/1/162 Bringsåsen 62 - Per Arne Karlgård - Godkjent
   
 41. Rammesøknad om tilbygg til industribygg - 1721/18/1343 Kometvegen 1 - Norfrakalk AS - Godkjent
   
 42. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/276 Feldmakarvegen 23 - Joachim Larsen - Godkjent
   
 43. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av garasjer - 1721/23/8 - Reinsholm Vest AS - Godkjent
   
 44. Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1721/73/4 Karmhusbakken - Anton Lund - Godkjent
   
 45. Søknad om oppføring av leilighetsbygg m/næring i 1 etasje - 1721/19/260 Nordåkeren 2 og 4 - Støra Eiendom AS - Godkjent
   
 46. Søknad om oppføring av garasje - 1721/283/64 Tømmemannsvegen 9, 7657 Verdal - Solveig Sandnes - Godkjent
   
 47. Søknad om riving av gammelt lagerbygg - 1721/18/1405 Hamnevegen - Godkjent
   

Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.08.2015 14:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS