Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.11.2014 - 70/14 Referater

 1. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/20/151 Jernbanegata 3 - Nordseth Amfi AS - Tilleggsareal til 1721/20/164 - Godkjent
   
 2. Søknad om igangsettingstillatelse tømmer- og murarbeid - 1721/283/72 - Magnus den godes veg 25 - Wullum Hus AS
   
 3. Revidert søknad om igangsettingstillatelse for hytteveger i området Bjørbekken ved Innsvatnet - 1721/230/4 - Godkjent
   
 4. Søknad om oppføring av bod - 1721/282/109 Barnehage Baglan - Verdal kommune Bygg og eiendom - Godkjent
   
 5. Søknad om oppføring av skatepark - 1721/21/68 Kvislavegen - Verdal kommune - Godkjent
   
 6. Kopi - Klage vedr kommunens godkjennelse om tilbygg til bolig - - 1721/19/416 og 418 Eric Valnes gate 2 - Geir Liff
   
 7. Søknad om tilbygg av redskapsbu til driftsbygning - 1721/39/1 Sørhaug - Steinar Vangstad - Godkjent
   
 8. Søknad om tilbygg til Arken - 1721/19/72 Øysteins gate 1 - Verdal kommune - Godkjent
   
 9. Søknad om utslippstillatelse/installasjon av oljeutskiller ved Vianor Verdal - 1721/283/72 Magnus den godes veg 25 - Wullum Hus AS - Godkjent
   
 10. Søknad om tilkobling fra oljeutskiller til offentlig nett fra vaskehall - 1721/283/181/3 Venusvegen 21 - Transporteiendom AS, Industriområdet Ørin - Godkjent
   
 11. Søknad om deling av eiendommen 1721/18/1411 Nyvegbakken 1 A - Bjørn Kolstad - Boligtomt - Godkjent
   
 12. Søknad om oppføring av garasje - 1721/19/285 M B Landstads gate 20 - Petter Voll - Godkjent
   
 13. Søknad om oppføring av garasje - 1719/13/23 Eidsbotnvegen 53 - Inger Johanne Olsen - Godkjent
   
 14. Søknad om tilbygg til driftsbygning for storfe - 1721/227/1 Vestgaarden - Dagrun Suul Grande - Godkjent
   
 15. Søknad om tilbygg av forsentral til driftsbygning- 1721/223/4 Høgli - Hilde Wold - Godkjent
   
 16. Søknad om riving av eldre bolig/oppføring av nytt bolighus og garasje - 1721/18/1393 Gamle Kongeveg 6 - Veronica og Roger Sundseth - Godkjent
   
 17. Søknad om oppføring av sykkelbod/redskapsbod - 1721/18/272 - Skogvegen 18, 7653 Verdal - Olav Buran - Godkjent
   
 18. Søknad om igangsettingstillatelse 3 for heis i kontor og lagerbygg - 1721/283/181/3 Venusvegen 2 - Industriområde Ørin sør - Transporteiendom AS - Godkjent
   
 19. Søknad om oppføring av kontorbygg og sanitærkontainer - 1721/277/321/4 og 1721/277/318/8 Venusvegen 5 - L E Bakken Eiendom AS - Godkjent
   
 20. Revidert søknad om tilbygg/fasadeendring og bruksendring av bolighus - 1721/19/290 - Asbjørnsens gate 17, 7650 Verdal - GSV INVEST AS - Godkjent
   
 21. Søknad om oppføring av overbygg over aggregat - 1721/142/12 - Skolemestervegen 15, 7660 Vuku - Verdal kommune - Godkjent
   
 22. Søknad om rammetillatelse for oppføring av hytte - 1721/234/1/360 Sandviksodden - Bente og Geir Svenning - Godkjent
   
 23. Søknad om igangsettingstillatelse for grunn- betong og bygningsmessige arbeider ved bensinstasjon YX Stekke - 1721/19/718 - Fløytavegen 21 - Coop Inntrøndelag SA - Godkjent
   
 24. Søknad om oppføring av garasje - 1721/18/772 Vollvegen 32 - Frank Anfinnes - Godkjent
   
 25. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/282/81 Sigden 2 - Fredrik Balgård Vangstad - Godkjent
   
 26. Søknad om oppføring av leilighetsbygg - 1721/20/151 Jernbanegata 5 - Nordseth Amfi AS - Ferdigattest
   
 27. Søknad om innbygging av veranda - 1721/278/62 Rabben Bergsmyr 16 - Toril Birgitte Matberg - Godkjent
   
 28. Søknad om oppføring av bolighus m/utleiemulighet og carport - 1721/19/864 Tindvegen søndre 2 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent
   
 29. Endringssøknad - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/433 Hanskemakergata 6 - Rune Berntsen - Godkjent
   
 30. Søknad om oppføring av redskapsbod - 1721/6/384 Sørskagvegen 104, 7655 Verdal - Olav R Sende - Godkjent
   
 31. Søknad om endring av tillatelse - oppføring av pipe - 1721/38/112 - Grågåsvegen 7B Sissel Åsvoll/Joachim Bakken - Godkjent
   
 32. Søknad om oppføring av garasje - 1721/10/43 Fiolvegen 34 - Rune Reinåsdal - Godkjent
   
 33. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/38/24 Boligområde Forbregd - Verdal kommune - 30 boligtomter - Godkjent
   
 34. Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeid og dekke over 1 etasje i bygg med 8 leiligheter - 1721/19/210 Møllegata 17 - Godkjent
   
 35. Søknad om riving av eksisterende redskapshus/oppføring av nytt redskapshus - 1721/276/9 Blybakken østre - Tone Blybakken Leirseth - Godkjent
   
 36. Vedtak etter Plan- og bygningsloven -Deling av eiendommen 1721/264/3 Vold - Ragni-Brit og Arne Kristoffersen - Fradeling av bebygd parsell - Godkjent
   
 37. Søknad om takoverbygg over trapp og inngangsparti - 1721/84/13 - Gamle Skrovesvei 134 - Audun Bergsmo - Godkjent
   
 38. Søknad om oppføring av skilt/emblem på Verdal kino - 1721/19/823 Johannes Bruns gate 3 - Oslo Kino AS - Godkjent
   
 39. Søknad om utbedring av Fv 164 etter utgliding ved Jermstad - 1721/102/1 Gjermstad og 1721/103/1 Skei - Godkjent
   
 40. Søknad om oppføring av bygg med 8 leiligheter - 1721/19/210 Møllegata 17 - Møllegata AS - Godkjent
   
 41. Søknad om riving av silo - 1721/18/1342 Kometvegen 1 - Norfrakalk AS - Godkjent
   
 42. Søknad om takoverbygg over veranda - 1721/18/595 Furuvegen 5 A - May Kristin Aspmodal - Godkjent
   
 43. Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging av mannskapskjøkken i bygning 33 - 1719/253/5 Rinnleiret - Godkjent
   
 44. Søknad om tilbygg veranda- 1721/278/50-Verdal- Godkjent
   
 45. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/230/55 Jervdalen Sulstuen Skog - Vidar Brenne - Godkjent
   
 46. Søknad om oppføring av brakkerigg for midlertidige kontorer - 1721/18/539 Hamnevegen 3 - Kværner Verdal AS - Godkjent
   
 47. Søknad om oppføring av tak over platting - 1721/24/57 - Holmsveet 15, 7654 Verdal - Tormod Sund - Godkjent
   
 48. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/37/82 Fagerlibakken 6 - Godkjent
   
 49. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/394 - Prof Ryghs gate 12,7650 Verdal - Anne-Grethe Holm og Jan Iversen - Godkjent
   
 50. Revidert søknad om oppføring av garasje - 1721/277/40 - Øvre Brannanvegen 12 A, 7657 Verdal - Ulf Veium - Godkjent
   
 51. Søknad om riving av brannskadet hus og oppføring av nytt våningshus - 1721/23/3 Estvold - Bodil Ovedie Storstad - Godkjent
   
 52. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/226/30 Lillemo Skog - Olav Gudding - Godkjent
   
 53. Søknad om tilbygg til bolighus, samt ny boenhet - 1721/16/131 Tord Folesons gate 5 - Torodd Indersund - Godkjent
   
 54. Søknad om oppføring av garasje - 1719/32/71 Lundvegen 8 - Bjørn Stene - Godkjent
   
 55. Søknad om oppføring av tilbygg til lager - 1721/18/1340 Russervegen 6 - Byggmesteran Eiendom AS - Godkjent
   
 56. Søknad om oppføring av anneks - 1721/84/20 Skrove nedre øst - Morten Vesterbekkmo - Godkjent
   
 57. Søknad om oppføring av nytt varehus for Europris - 1721/19/839, 1721/20/163 og 1721/20/117 Berg nordre - Amfi Bygg Verdal AS - Godkjent
   
 58. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/109/2 Lyng - Bjørnar Forbord 
   
   

    Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.11.2014 07:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS