Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.11.14 - PS 72/14 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - Festetomt Ørin - Tor Risan

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2014/7789 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.11.2014 72/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra Tor Risan om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.277/bnr.318/fnr.3 og 277/321/2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.01.2015.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Tor Risan ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse. Leietaker er Tor Gunnar Risan, et enkeltmannsforetak der Risan er innehaver av bedriften. Bedriften er registrert innenfor NACE-bransjen 43.120 Grunnarbeid. Risan skal søke om å sette opp lagerbygg på eiendommen.

Kartskisser over festetomt
 

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.planTine med naboområder) med arealformål industri/lager.
Rådmannen anbefaler at Tor Risan tilbys å feste arealer på Ørin i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.11.2014 08:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS