Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.11.14 - PS 73/14 Utleie ved Verdalsøra ungdomsskole og barneskole, flerbrukshall og svømmehall- Utleiepriser

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2012/4630 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.11.2014 73/14

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Betalingssatser vedrørende dekning av vaktmesterutgifter ved helgeutleie av Verdalsøra ungdomskole og barneskole opprettholdes. 

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I KPS-møte den 16.09.14 ble det bedt om en sak vedrørende praktisering av betaling ved utleie Verdalsøra barneskole, ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall.

Generelt vedtas betalingssatser for utleie av kommunale lokaler ved de årlige budsjettbehandlingene i Verdal kommunestyre i desembermøtet.

For flerbrukshallen (Ørahallen) er priser og utleieregler de samme som for Verdalshallen ved Verdal videregående skole. For flerbrukshallene må det betales leie uansett bruk.

For skolelokalene ellers kreves det ikke inn leie dersom de leies ut til barn og unge, voksenopplæring eller egenutleie dersom dette skjer på ordinære hverdager. Dette er uproblematisk da vi har fast vaktmestervakt på alle hverdagskvelder på nyskolen. Flerbrukshallen er fullbooket alle hverdagskvelder i skoleåret.

Etter åpningen av nyskolen på Verdalsøra har kommunen blitt overrasket av et stort ønske om utleie i helgene. I 2014 ligger kommunen an til mellom 40 – 50 dager helgeutleie. I utgangspunktet ser rådmannen positivt på dette. Problemet med helgeutleie er at kommunen ikke har ordinære vaktmestertjenester i helgene. Ved helgebruk må vaktmester minimum være til stede på skolen for igangsetting av tekniske anlegg samt inspeksjon om at alt er i orden på kvelden. Dette innebærer stort sett 3-4 overtidstimer pr. utleid helgedag. Dette medfører en ekstra lønnskostnad for teknisk drift på 1500 – 2000 kr for hver dag skolen utleies i helgene. Ved overnatting og større arrangementer vil utgiftene pr.dag bli enda større enn dette.

Dette medførte at på budsjettet for 2014 ble innført en betalingssats på kr.2000,- for dekning av vaktmesterutgifter pr. utleiedag i helgene. Dette er også foreslått på budsjettforslaget for 2015.

Rådmannen har undersøkt om praksis på dette området i Levanger kommune. For Frol oppvekstsenter innkreves det bortimot samme sum som i Verdalsøra B og U ved utleie av kantine og gymsal i helgene.

Vurdering:
Ved utleie i helgene ser kommunen seg tvunget til tilsyn av vaktmester minimum morgen og kveld på nye Verdalsøra skole. Dette for sjekk av tekniske anlegg samt å unngå uønsket aktivitet på lokalene. For dekning av disse utgiftene foreslo rådmannen en betalingssats på kr.2000,- pr.dag i helgene i 2014. Ved gratis utleie på helgedagene på Verdalsøra skole vil nok dette være så attraktivt at skolelokalene vil bli utleid bortimot alle helgedager. Dette vil også forhindre konkurransevridning for utleie av grendehus og andre forsamlingslokaler.

Ut fra ovennevnte foreslår rådmannen at betalingssats for vaktmestertjenester i helgene opprettholdes også i 2015. Dette er også lagt inn i budsjettforslag for 2015. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.11.2014 08:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS