Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.11.14 - PS 74/14 Rydding i bjørkealle langs RV757 parsell Verdal Bo og helsetun - Kirkehaug

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2014/8146 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.11.2014 74/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis tillatelse til nødvendig hugging av 11 trær i bjørkealleen langs FV757 på stekningen Verdal Bo og Helsetun – Kirkehaug. Dette for å sikre drift på gatelysene på denne vegparsellen. 

Vedlegg:
Mail fra Statens Vegvesen datert 30.09.2014
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Statens Vegvesen har tatt kontakt med Verdal kommune vedrørende nødvendig rydding i bjørkealle på strekningen Verdal Bo og helsetun – Kirkehaug, Dette skyldes at bjørkene i alleen har vokst seg så store at vind og regn fører til fukt i koblinger og armatur slik at sikringene på gatelysene på vegparsellen blir slått ut. Dette har igjen medført at vegstrekningen blir mørklagt med tilhørende telefoner til Statens Vegvesen/ Verdal kommune om mørke lys.

FV757 er dag en Fylkesveg klasse B. Dette medfører at det er Fylkeskommune/Statens Vegvesen som drifter gatelysene. Statens Vegvesen har gitt klar beskjed om at de ikke vil sette på lys på gatelysene på denne vegparsellen før det foretas ryddehogst. Dette grunngis med at ved vind og regn slår bjørkene borti gatelysarmaturene med den følge at sikringene slås ut.

Av den grunn ble det avhold en befaring den 13.10.14 hvor representanter fra Statens Vegvesen og Verdal kommune deltok. Det ble sett på hvilke tiltak som måtte gjøres for å få gatelysene i drift igjen. For å sikre lysarmaturene må 11 trær på allerekken nærmest kjørevegen på nordsiden av kjørevegen hugges. Disse står slik til at de ved kraftig vind og regn slår de inn i gatelysarmaturene med den følge at strømsikringene går. 

Vurdering:
Dagens bjørkealle på nordsiden av FV757 ble plantet først på 1990-tallet. Denne ble deretter supplert med en 3. rekke på motsatt side av vegen i 1997-1998. Som trær flest vokser disse. Dette har ført til at en har fått problemer med gatelysene i den senere tid.

De første problemene begynte for 4-5 år siden. Dette medførte at 5 trær ble hugget etter befaring hvor forhenværende leder av PBOM samt representant fra teknisk drift deltok sammen med Statens Vegvesen. Siden den gang har problemene økt i omfang. Av den grunn ser ikke rådmannen noen annen mulighet enn at ytterligere 11 trær hugges slik at det kan settes lys igjen på gatelysene.

11 trær utgjør ca. 5 % av antall trær på vegparsellen. Dette vil fortsatt medføre at den midterste bjørkeallerekken vil framstå som helhetlig. Rådmannen foreslår derfor ut i fra dette at det gis tillatelse til nødvendig hugging. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.11.2014 08:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS