Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.05.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.05.2015
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter. Repr. Andor Jermstad ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet – før befaringa i Vuku. Til stede: 8 representanter.

Etter at sakene var ferdig behandlet var det befaring i Vukuhallen

 

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 30/15 Godkjenning av møteprotokoll 14.04.2015 Protokoll
PS 31/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 32/15 Mindre endring av detaljregulering for Fv 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg Protokoll
PS 33/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18 Protokoll
PS 34/15 Detaljregulering Kvislatunet II - forslag til vedtak Protokoll
PS 35/15 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 19.05.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja Møtte for Kristine Nordtømme
Andor Jermstad SP Vara Ja Møtte for Karl Bernhard Hoel
Oddbjørg Grønn H Vara Ja Møtte for Ann-Maj Hovdahl Holmli

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 

 

 

 PS 030/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.05.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. april godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. april godkjennes.

 

PS 031/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.05.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 
PS 032/15 Mindre endring av detaljregulering for Fv 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.05.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og 12-14 vedtas vedlagte mindre endring datert 12.03.2015 av detaljregulering fv. 759, Valum – Hallem gang-/sykkelveg. 
  
    

PS 033/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.05.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Tindvegen nedre 18 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

 
  
   
PS 034/15 Detaljregulering Kvislatunet II - forslag til vedtak   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.05.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Forslag til detaljregulering for Kvislatunet II vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

      

PS 035/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.05.2015

BEHANDLING: 
Enhetsleder samfunnsutvikling, Petter Voll:
Refererte fra folkemøtet 6. mai på Verdalsøra ungdomsskole knyttet til sentrumsplanen 

   
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS