Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.13 - PS 88/13 Akutt utslipp fra kommunalt ledningsanlegg til Skjørdalsbekken den 26.09.2013

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref :  2013/6927-/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Komite Plan og samfunn

19.11.13 88/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg

 1. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 02.10.2013
 2. Svarbrev fra Verdal kommune datert 01.11.2013 til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger
Verdal kommune fikk beskjed om at kommunal ledning fra Skjørdalen Fyllplass/Ecopro var gått tett nedstrøms Skjørdalen avfallsanlegg den 26.09.2013. Utslippet medførte at all fisk i øvre og sannsynligvis all fisk i Skjørdalsbekken døde. Dette er tredje gang at tilstopping medførte omfattende fiskedød i bekken. I de to forrige gangene hadde tilstoppingen skjedd lengre opp på Ecopro/Innherred renovasjon sin del av avløpsledningen.

Verdal kommune fikk beskjed ca. kl.11.00 den 26.09 og rekvirerte spylebil øyeblikkelig. Kl .12.30 var ledningen åpnet igjen. Ledningen er etter den tid grundig spylt ren samt TV-kontrollert.

TV-kontrollen av ledningen viser at denne er i orden. Spylingen av ledningen viser at avløpsvannet som kommer fra Ecopro A/S og fyllplassen gir ett innvendig belegg i avløpsrørene. Når dette løsner er det stor fare for tilstopping.

For å minske faren for tilstopping til ett minimum må følgende tiltak igangsettes.

 • Ecopro A/S bygger ett forrenseanlegg før avløpet slippes inn på kommunal ledning.
  Dette reguleres ved at det utarbeides en påslippsavtale mellom Verdal kommune og Ecopro A/S.
 • Spyling av kommunal ledning nedstrøms fyllplass spyles hyppigere enn 2 gang i året. Verdal kommune lager en spylerutine for dette.
 • Verdal kommune monterer automatisk overvåkning på lavt tilsig i kommunal ledning som kommer fra Skjørdalsskaret. Målepunkt vil være pumpestasjonen på Ness som står ved Skjørdalsbekken. Dersom tilsiget blir svært lavt skal dette gi alarm til teknisk vakt.
   

Fylkesmannen har gitt uttrykk for at de aktuelle parter vil bli innkalt til møte vedrørende ovennevnte med det første.

Administrasjonen vil orientere om saken i møtet. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2013 13:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS