Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.2013 - 51/13-Referater

PS 51/13 Referatsak

 1. Søknad om endring av tillatelse for tilbygg til bolighus - Margrete Sundby Sandbakk - 1721/126/1 - innvilget
   
 2. Søknad om igjenkledning av overbygd veranda - Rony Hansen - Kalv Arnessond gt.10 - 1721/16/192 - innvilget
   
 3. Vedtak - Opparbeidelse av hyttefelt - Veger, stier og parkeringsarealer - 1721/234/1 Sandvika - Sandvika Hytteutvikling AS - Godkjent
   
 4. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Punktfeste på eiendommen 1721/210/1 Rød østre - Jorid og Kjell Norum - Eksisterende seterhus- Godkjent
   
 5. Søknad om oppføring av garasje - Bjørn Tiller - Skomakervegen 12 - 1721/278/171 - innvilget
   
 6. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/124/4 Brandaas øvre - Anne Grethe Svendgård - Godkjent
   
 7. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Ingjerd Trefjord og Torgrim Woll - 3 hyttetomter - Godkjent
   
 8. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/6/365 Planken 28 - Block Watne AS - Godkjent
   
 9. Søknad om tilbygg/påbygg og bruksendring av bolig og oppføring av garasje - 1721/19/416 og 418 Eric Valnes gate 2 - Geir Liff- Godkjent
   
 10. Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1721/37/200 Sisikvegen 6 - Øra-Bygg AS- Godkjent
   
 11. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/38/96 Leinsmoen 14 - Frode Myrland - Boligtomt - Godkjent
   
 12. Søknad om oppføring av altan med takoverbygg - Ida Charlotte Nessø - sognan 7 - 1721/6/73 - innvilget
   
 13. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/787 Nyvegbakken 1 - Bjørn Kolstad - Boligtomt - Godkjent
   
 14. Søknad om oppføring av bod m/takoverbygg - Viggo Iversen - Frydenlundsgata 9 - 1721/20/58 - innvilget
   
 15. Vedtak - Flytting av hyttetomt og innløsning av feste 1721/200/5 Straadalen - Feste nr 2 - Godkjent
   
 16. Søknad om endring av tillatelse ansvarsrett ventilasjonsanlegg - Block Watne As - Leismoen 29 - 1721/38/107 - innvilget
   
 17. Søknad om tilbygg til produksjonshall - Norfrakalk AS - Kometvegen 1 - 1721/18/1208 - innvilget søknad om rammetillatelse og delvis igangsettingstillatelse
   
 18. Søknad om oppføring av lagertelt - 1721/18/1348 Neptunvegen 2 - Ørin Eiendom AS - Godkjent
   
 19. Søknad om tilbygg til produksjonshall - igangsettingstillatelse resterende arbeider - 1721/18/1208 - innvilget
   
 20. Søknad om endring av gitt tillatelse, løfteplattform - Leiligheter - 1721/139/7 - Bredigsberg 5 - Lars Hjelde - godkjent.
   
 21. Søknad om dispensasjon ut 2014 for drift av masseuttak i Klinga ved Leksdalsvatnet -
  godkjent
   
 22. Søknad om takoverbygg over inngangsparti - 1721/18/856 Lensmann Bentsens veg 18 - Helen Buran - godkjent.
   
 23. Vedtak - 27 punktfester - 1721/234/1 Storholmen Hytteområde - Statskog - Godkjent 
   

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.08.2013 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS