Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.13 - PS 53/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsande

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/5156-/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.

Komite Plan og samfunn

20.08.13 53/13

Formannskapet

   

Kommunestyret

   

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 5 % av anleggskostnad for sikring av bekk ved Nysete i henhold til planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 11.000,- pluss mva.Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.

Vedlegg:

  1. Godkjenning av plan for sikring av bekk og avtale om distriktstilskudd
  2. Kartutsnitt i mål 1:1000 og 1: 15000
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Plan for tiltak – 10895 Sikring av utglidning ved bolighus – Nysete gnr. 143, bnr. 4 i Helgådalen (planen er på 22 sider).

Saksopplysninger
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har godkjent plan for sikring av bekk på eiendommen Nysete med gnr. 143, bnr. 4 i Helgådalen. Grunneier er Grete Rotmo.

Planen omfatter sikring av bekken i en lengde på ca 40 meter. Bekkebunnen stabiliseres med samfengte masser over dagens bekkebunn. Helningen på skråning mot boligen reduseres og bekken flyttes 1-2 meter lengre unna boligen. Midlertidig anleggsvei etableres fra Fv 757. Anleggskostnaden er beregnet til kr 220.000,- pluss mva.

Både Naturskadefondet, Multiconsult og kommunen og NVE har vært på befaring på stedet.

NVE skriver i sin plan blant annet:

Nå mener NVE at eiendommen ikke lenger bør ligge ubeskyttet, og tilrår at boligen sikres før kommende vinter 2013/2014. 

Vurdering:
Bekken er en flombekk, som etter tidligere utglidning, truer med å undergrave mer av sidekantene og til slutt true boligen. Skråningen og bekkebunnen bør stabiliseres for å unngå ytterligere utgraving. Sikring av flombekken anses som nødvendig for å sikre bebyggelsen på eiendommen. Rådmannen tilrår derfor at garantivedtak for tiltaket blir gitt.

  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.08.2013 14:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS