Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.13 - PS 54/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2008/2329 - /K54

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.13 54/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnadene for sikring av Valbekken i henhold til planer utarbeidet av NVE, distriktstilskuddet er beregnet til kr. 49.000,- inkl mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.
   

Vedlegg:

 1. Godkjenning av plan for sikring av Valbekken
 2. Kartutsnitt
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Brev fra oppsitterne til Jernbaneverket datert 18.12.2002
 • Melding fra oppsitterne til NVE om behov for sikring mottatt 27.02.2008.
 • Brev fra kommunen til NVE med melding om behov for sikring datert 06.05.2008
 • Foreløpig svar på melding fra NVE datert 06.05.2008.
 • Orientering fra NVE om plan for sikring mottatt 09.12.2008.
 • Ny orientering fra NVE om plan for sikring mottatt 19.12.2012.
 • Notat fra kommunal bygningsmyndighet angående unntak fra søknadsplikt etter PBL datert 19.06.2013.
   

Saksopplysninger:
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har godkjent plan for sikring av Valbekken over en strekning på ca 55 meter. NVE har vurdert området etter henvendelse fra oppsitterne Tore Manneset, Magne Rinnan og fra kommunen.

Valbekken er en flombekk som eroderer/graver i bekkekanten mot to boliger. Kommunen har anbefalt sikringstiltak for å unngå ytterligere utgraving på tomt med fare for setningsskader på bygningene.

Grunneierne og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er orientert om planen, for øvrig har NVE vurdert det slik at slik at høring er unødvendig. De har også antatt at tiltaket er unntatt søknadsplikten etter plan- og bygningsloven. Unntaket er bekreftet av kommunen som plan- og bygningsmyndighet i brev datert 19.06.2013. 

NVE vurderer det slik at skadene skyldes at eksisterende beskyttelse er undergravet/seget ned i bekken og at denne beskyttelsen ikke har vært tilstrekkelig for de kreftene som strømmende vann kan påføre sidekantene i bekken. Planen som NVE har utarbeidet medfører sikring av bekkebunnen og vestre side mot boligene. Antatt steinbehov er ca 235 m3

Tiltaket har et kostnadsoverslag på kr 245.000,- inkl mva. NVE vil dekke 80 % av kostnadene og det bes om kommunal garanti for 20% av kostnadene. Det vil si at den lokale andelen blir kr. 49.000,- inkl mva.

Vurdering
Reparasjon av eksisterende sikring anses som nødvendig for å sikre eiendom og bygninger mot skade. Rådmannen tilrår derfor at garantivedtak for tiltaket blir gitt.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.08.2013 14:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS