Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.11.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 22.11.2011
Tid            : 09:00 - 
Til stede   : 9 representanter 

Etter at møtet var satt var det folkevalgtopplæring, fortsettelse fra forrigemøte, v/Thomas Møller, PBOM: Plan- og bygningsloven Del 1 Plan og Prosess.

Etter at sak 15/11var behandlet var det orientering om:
Sentrumsutviklinga - mulighetsstudien utarbeidet av arkitektfirmaet Snøhetta og arbeidet framover v/prosjektleder Rudolf Holmvik.

Sak 18/11 ble behandlet som siste sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 013/11 Godkjenning av møteprotokoll

 25.10.2011 

Protokoll
PS 014/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 015/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4

Protokoll
PS 016/11 Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148

Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 017/11 Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering

Saksframlegg 
Vedlegg 1 

Protokoll
PS 018/11 B-sak:
Bolystprisen - Verdal kommune 2011
Saksframlegg legges fram i møtet.
  Protokoll
PS 019/11 Andre saker

Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 22.11.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 013/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 25.10.11 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 25.10.11 godkjennes.
 
 
 
 
PS 014/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011

BEHANDLING:
Referat nr. 2 ble kommentert.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 015/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011 

BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth redegjorde for saken.

Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune tas til orientering.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslag til vedtak fra Høyre v/Arild K. Pedersen, ble Høyre sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:   
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 016/11 Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas reguleringsplan for Elvegården barnehage, datert oktober 2011, framlagt for høring og offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
 
PS 017/11 Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011  

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING: 

  1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av veg og ledningsanlegg Ørin Sør – Fættavegen innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.
  2. Investeringskostnader på 8,0 mill.kr. finansieres over ordinært investeringsbudsjett vann/avløp.
  3. Resterende beløp pålydende 4,0 mill.kr. finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
  4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 
 
 
PS 018/11
B-sak: Bolystprisen - Verdal kommune 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011  

BEHANDLING: 
Saksframlegg ble utdelt i møtet.
Ved votering ble juryens innstilling enstemmig vedtatt.
     
 
VEDTAK: 
Verdal Bolystpris for 2011 tildeles …..…  
 
  
 
 
PS 01
9/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.11.2011  
 
BEHANDLING:
Repr. Karl B. Hoel:
Omregulering av boligfelt i Ness – Lysthaugen Syd.
Skulle vært sak i august-møtet, men møtet ble utsatt. Hvor står saken i dag?
Bård Kotheim svarte: 
Planstyring jobber med saken – håper den blir ferdig til jul slik at man kan få lagt fram sak om reguleringsplan til Komité plan og samfunn i januar 2012.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.02.2021 14:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS