Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 13/12

Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport.

Saksbehandler : Bård Kotheim  

Arkivref  : 2010/8311 - /H41
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 13/12
Formannskapet 16.02.12
Kommunestyret
 

Rådmannen forslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering.
 

Vedlegg:
Ingen
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
 

Saksopplysninger:
Utbygging av nytt personalrom ved Lysgård omsorgsboliger ble oppstartet med planlegging av prosjektet høsten 2010. Byggestart fant sted november 2010 etter forutgående anbudskonkurranse.

Følgende aktører deltok i prosjektet:
Byggherre:    Verdal kommune
Arkitekt:        Letnes Arkitektkontor A/S
Entreprenør:  Byggmesteran A/S

Byggmesteran A/S hadde med seg følgende underentreprenører:

 • Sveberg rør A/S på rørlegging
 • Elman A/S på elektrikerarbeid
 • Aircomfort Trøndelag A/S på ventilasjon
 • Saksvik A/S på inventar
   

Prosjektets kostnad:

 • Prosjektering:                 Kr.   190.199,-
 • Entreprenørkostnader:    Kr.   961.434,-
 • Inventar og utstyr:           Kr.   249.578,-
 • Offentlige avgifter:           Kr.       4.857,-
 • Merverdiavgift:                Kr.   350.303,-
 • Totalt inkl.merverdiavgift: Kr.1.756.371,-
   

Finansiering:
Prosjektet er sin helhet finansiert ved bruk av investeringsmidler avsatt i budsjettet for 2010 og 2011 tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun.

Vurdering:
Bygget ble ferdigstilt våren 2011. Ferdigattest ble gitt den 26.april 2011. Personalrommet er nå i full bruk og ser ut til å fungere som planlagt.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.02.2012 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS