Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 15/12

Verdal kommunale vannverk - Pålegg fra Mattilsynet om tiltak for å forhindre forurensing av Leksdalsvatnet som drikkevannskilde.

Saksbehandler : Bård Kotheim  

Arkivref  : 2005/8603 - /216
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 15/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

   
  Vedlegg:
  Kopi av brev fra Mattilsynet datert 09.01.2012.
   

  Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
  Ingen.

   

  Saksopplysninger:
  Mattilsynet gjennomførte den 07.12.2011 tilsyn ved virksomheten Verdal kommunale vannverk.
  Fokus var forurensingsfare ved kommunens drikkevannskilde Leksdalsvatnet.

  I brev av 09.01.2012 fra Mattilsynet har Verdal kommunale vannverk fått følgende pålegg:

  1. Verdal kommune må treffe tiltak slik at landbruksaktiviteten ved Holmen gård kommer under kontroll med hensyn til forurensing av Leksdalsvatnet.
  2. Prosessen med utbedring av kloakkforholdene ved Leksdal skole må igangsettes slik at utslippet av urenset kloakk blir tilkoblet kommunens kloakkanlegg og ført ut av nedbørsfeltet til Leksdalsvatnet.
  3. Steinbruddet i Klinga må følges opp slik at driften eventuelt avpasses etter tillatelsen. Det synes som steinbruddet drives utenfor tillatelser og kontroll.
    

  Vurdering:
  Det er vannverkseiers ansvar å sørge for at det treffes tiltak som sikrer vannkilden mot fare for forurensing. Ut fra pålegg gitt fra Mattilsynet må følgende iverksettes:

  • Verdal kommune må gjennomføre forhandlinger med gårdbruker på Holmen gård for å sikre at forurensing av Leksdalsvatnet ikke finner sted.
  • Verdal kommune må tilkoble Leksdal skole til kommunens kloakkanlegg. Planlegging av dette anlegget er alt satt i gang. Anlegget er også tatt med som tiltak i vedtatt økonomiplan.
  • Når dagens tillatelse til uttak av stein i Klinga går ut må ytterligere tillatelse ikke gis. Steinbruddet ligger innenfor vedtatt klausuleringssone hvor det skal føres en meget streng holdning til menneskelig aktivitet. Mattilsynet er spesielt skeptisk til forurensing av vannet med hensyn på olje/diesel.
    


  Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2012 11:10
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS