Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

25/12-Resultat vann og avløp

Betalingstjenestene vann og avløp - Resultat 2011

Saksbehandler : Bård Kotheim  

Arkivref  : 2010/8958 - /231
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.12 25/12
 

Rådmannen forslår at Komite plan og samfunn gjør følgende vedtak:
Saken tas til orientering. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
 

Saksopplysninger:
Vedlagt følger en økonomisk oversikt over resultat for vann og avløpstjenestene i Verdal kommune. Renten som benyttes ved beregning av kalkulatoriske avskrivning på investeringene er bestemt til gjennomsnittlig årsrente for 3 årlige statsobligasjoner pluss 1 %. For 2011 er denne renten satt til 2,24 % av Norges Bank noe som er rekordlavt.

Generelt har det vært svært lave renter de siste 3 år. Dette har medført at Verdal kommune ikke har økt eiendomsavgiftene for vann og avløp de siste 3 år.

Resultat vann 2011
Kapitalkostnader:       5.507.073
Driftsutgifter:             10.037.141
Indirekte kostnader:       450.000
Gebyrgrunnlag:          15.994.214
Driftsinntekter:          16.562.942
Overskudd:                   568.728
Dekningsgrad:               103,6 %

Vannfond 01.01.12:   2.834.175

 
Resultat avløp:
Kapitalkostnader:      8.291.885
Driftsutgifter:            18.087.716
Indirekte kostnader:      450.000
Gebyrgrunnlag:         26.829.601
Driftsinntekter:          24.071.566
Underskudd:            - 2.758.036
Dekningsgrad:                 89,7 %

Avløpsfond 01.01.12:   1.333.168

Sammenligning av avgiftsnivå mellom Innherredskommunene eks.mva:

Steinkjer kommune:   Fastledd:    m3-pris   Bruk 150 m3
Vann:                                  662,-       9,53             2.092,-
Avløp:                                 841,-     15,75             3.203,-

Levanger kommune
Vann:                                  660,-      11,50            2.385,-
Avløp:                                 900,-      20,30            3.945,-

Verdal kommune:
Vann:                                  525,-       10,04           2.031,-
Avløp:                                 525,-       16,58           3.012,-

Inderøy kommune:
Vann:                                  700,-          8,40          1.960,-
Avløp:                                 600,-       17,50           3.225,-

Vurdering:
Svært lav rente de siste 3 år har medført at eiendomsavgiftene innenfor vann/avløp har vært uendret.

For vann ser dette ut til å fortsette, da dette selvkostområdet nå omtrentlig er i balanse.

For avløp har vi nå brukt opp et betydelig driftsfond. Tjenesten gikk i 2011 med et underskudd på 2,7 mill.kr. Dette medfører at for 2013 må avgiften økes betydelig for å igjen komme i selvkost. (Anslagsvis 15 % fra 2012 til 2013)

Dersom renten mot formodning skulle stige med over 1 % fra i dag og til 2013 vil økningen bli enda høyere.

Ut fra sammenligningen med de andre Innherredskommunene er prisnivået forholdsvis likt mellom Steinkjer, Inderøy og Verdal. Levanger skiller seg litt ut med å være klart dyrest.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2012 08:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS