Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

26/12-Leirsjø vasslag

Framtidig drift av Leirsjø Vasslag - Forhandlinger om overdragelse til Verdal kommunale vannverk.

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref  : 2012/1801 - /037
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.12 26/12
 

Rådmannens foreslår at Komite plan og samfunn gjør følgende vedtak:

  1. Komite plan og samfunn gir rådmannen fullmakt til å framforhandle utkast til avtale med Leirsjø Vasslag.
  2. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal kommunestyre til endelig godkjenning
     

 
Vedlegg:
Brev fra Leirsjø vasslag datert 02.03.2012 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Leirsjø Vasslag ønsker i brev datert 02.03.12 forhandlinger med Verdal kommune med sikte om kommunal overtakelse av vasslaget. Leirsjø Vasslag er det største gjenværende private vasslaget i Verdal kommune bestående av ca. 200 husstander i Sør-Leksdal og Leirådal.

Leirsjø Vasslag avholdt årsmøte den 29.02.12 hvor følgende vedtak ble fattet i ovennevnte sak.

  1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å framforhandle avtale med Verdal kommune om overdragelse av vannverket til Verdal kommunale Vannverk.
  2. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte som behandler utkast til avtale.
     

Vurdering:
Verdal kommune har i de siste 20 år overtatt en rekke private vasslag omkring i bygda. Framforhandlet avtale må bygge på samme mal som ved tidligere overtagelser av private vasslag. Tradisjonelt har administrasjonen forhandlet med vasslaget om utkast til avtale. Kommunestyret har fått framforhandlet avtale til endelig godkjenning.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2012 08:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS