Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.04.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 17.04.2012
Tid            : 09:00 - 10:20 
Til stede   : 9 representanter 

 

Utdelt i møtet:
Henstilling fra Røde Kors Verdal: Bli nattevandrer!

 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 33/12 Godkjenning av møteprotokoll

 20.03.2012 

Protokoll
PS 34/12 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 35/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 36/12 Reguleringsplan Forbregd-Lein del III, Verdal kommune Protokoll
PS 37/12 Reguleringsendring Lysthaugen Syd, Verdal kommune Protokoll
PS 38/12 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.04.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja  
         
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 PS 033/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.04.2012

BEHANDLING:
Repr. Johannes Rosvold
kommenterte at det også var referert brev datert 04.01.12 fra Vegvesenet under sak 31/12.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. mars 2012 godkjennes.

 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. mars 2012 godkjennes.  

 


PS 034/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.04.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 


PS 035/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.04.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING:  
Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet. 

 


PS 036/12 Reguleringsplan Forbregd-Lein del III, Verdal kommune
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.04.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:  

Reguleringsplan Forbregd-Lein del III, dat. 15.03.2012 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10

 

 

 

 
PS 037/12 Reguleringsendring Lysthaugen Syd, Verdal kommune Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.04.2012

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Forslag til reguleringsendring for Lysthaugen Syd dat. 13.03.2012 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

 
PS 038/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.04.2012

BEHANDLING:
Leder Ove Morten Haugan:

 • Befaring ved masseuttakene/grusuttakene i kommunen?
  Det var enighet om å få til dette i neste møte. Det bes også vurdert om varapersoner skal få mulighet til å delta. 
 • Besøk i Verdal industripark?
  Det var enighet om å få til et besøk der så snart det lar seg gjøre. 
   

Rådmannen:

 • I forrige møte ble det stilt spørsmål om status for Ravlo grusuttak.
  Rådmannen svarte: Røstad Entreprenør v/Jon Sellæg har svart at de jobber med å få ferdigstilt reguleringsplanen, men det tar tid å få ferdig geotekniske vurderinger.
Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS