Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

57/12-Grusuttak Bollgaarden

Søknad om nytt grusuttak på Bollgaarden vest  - 1721/256/1 -  Vuku

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref  : 2012/1375 - /1721/256/1
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 19.06.12 57/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen opprettholder sitt vedtak i KPS sak nr. 29/12 om at det ikke tilrås igangsatt detaljregulering eller dispensasjonsbehandling for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest.

 
Vedlegg:
Søknad fra Tor Risan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
KPS-V sak nr. 29/12
  

Saksopplysninger:
Kommunen behandlet søknad fra grunneier på Bollgaarden vest om oppstart av nytt grusuttak i KPS – møte den 20.03.2012. Det ble her gjort vedtak om å tilrå at det ikke igangsettes detaljregulering eller søkes dispensasjon for dette tiltaket. Dette er begrunnet med at det i Vuku-området er flere grusuttak i drift, slik at den fraksjonen som etterspørres vil være mulig å få tak i fra grusuttak som allerede er åpnet for drift. Ut fra et langsiktig forvaltningsperspektiv vil det derfor ikke være tilrådelig med åpning av nytt uttak.

Tor Risan som er driftsansvarlig for Kvelstadgruva har på nytt søkt om å få åpnet forekomsten på Bollgaard vest. Søknaden begrunnes med;

  • veldig viktig med riktig blandingsforhold for å sikre god kvalitet, som er besparende med hensyn til sementbruk og gir sterkere betong
  • veldig viktig med kort avstand mellom forekomstene, som er tids- og diselbesparende
  • behov for mindre mengder finsand/tiller da den på Balgaard er av veldig bra kvalitet
  • dumper kan benyttes til transport
  • mindre kjøring og støy gjennom Vuku
     

  
Vurdering:
Ny søknad synes ikke å inneholde opplysninger som gjør at tidligere vedtak må endres. Ulemper i forbindelse med økt transport knyttet til finsand fra andre åpne forekomster i Vuku, mener vi ikke vil bli så vesentlige at det forvarer å åpne et nytt uttaksområde.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.06.2012 10:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS