Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.12 - PS 87/12 Oppnevning av nytt medlem i kommunens trafikksikkerhetsutvalg

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/6451 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.12 87/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
 

Vedlegg:
Ingen.


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:
Linn Beate Tromsdal ble i kommunestyrets møte 24.09.12, under sak 91/12, fritatt fra alle kommunale verv for resten av valgperioden 2011-2015. Linn Beate Tromsdal har bl.a. vært medlem av kommunens trafikksikkerhetsutvalg – som repr. fra Komité plan og samfunn. Jfr. sak 9/11 i nevnte komité.
Etter delegert myndighet bes Komité Plan og samfunn oppnevne nytt medlem til kommunens trafikksikkerhetsutvalg for resten av valg perioden 2011-2015.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2012 20:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS