Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.05.2017- 27/|17 Referater

 

 1. Søknad om riving av del av hytte/oppføring av nytt tilbygg - 1721/292/1/2 Hestådalen 2 - Anton Helmo - Godkjent
   
 2. Klage på vedtak om tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 1721/6/60 Sydpå fra eiendommen 1721/6/8 Jensvik - Rolf Østhus - Klage tatt til følge
   
 3. Godkjent - Søknad om gjenoppbygging av bolighus og garasje etter brann - 1721/72/39 Lundskammen 10 - Ketil Aksnes
   
 4. Godkjent - Søknad om dispensasjon for utvidelse av restaurantlokaler - 1721/21/10 - Jernbanegata 4
   
 5. Godkjent - Søknad om riving av eldre enebolig - 1721/222/9 Gamle Jamtlandsveg 318 - Kolbjørn Høgli
   
 6. Godkjent - Søknad om tilbygg av carport og takoverbygg inngangsparti - 1721/18/825 Skogvegen 6 - Jon Sellæg
   
 7. Godkjent - Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann - 1721/277/318/5 Melkevegen 1 - Tine SA
   
 8. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ubetjent dieselstasjon - 1721/277/318/5 Melkevegen 1 - Tine SA
   
 9. Søknad om innglassing av verandaer - 1721/23/96 og 1721/23/97 Estvoldvegen 6-10 og 4-8 - Estvoldvegen Borettslag - Godkjent
   
 10. Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av brakker - 1721/18/1412 Merkurvegen 10 - Takstol Industri AS
   
 11. Vedtak om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - 1721/18/85 - Torill Buran
   
 12. Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for tilbygg til bolighus - 1721/16/85 Tore Hunds gate 20
   
 13. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for oppføring av to leilighetsbygg Kroken Hage - 1721/19/471
   
 14. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse 1721/269/12 Ravlovegen 324 - Ecopro AS
   
 15. Godkjent - Søknad om oppgradering av Moeparken vestre del - 1721/21/71 Moeparken vestre - Verdal kommune
   
 16. Tillatelse til oppdeling i eierseksjoner - 1721/20/164 Jernbanegata 5 A og B - KV4 Utvikling AS
   
 17. Godkjent - Revidert søknad - takoverbygd inngangsparti 1721/234/1/73 Åbovegen 386 - Bjørn Olav Hynne
   
 18. Vedtak - Deling av 1721/135/10 Halsetbakkan 46 - Geir Åge Kristiansen - Tilleggsareal til 1721/135/15 Halsetbakken 50 - Boligformål - Godkjent
   
 19. Godkjent - Søknad om bruksendring til utleiedel i eksisterende underetasje - 1721/19/520 Tindvegen 66 B - Arild Riksvold
   
 20. Kommunens vedtak stadfestes - klage over vedtak om reguleringsplan for Vektargata 3 og 5
   
 21. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av ubetjent dieselstasjon - 1721/277/318/5 Melkevegen 1 - Tine SA
   
 22. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/76/8 - Musemrønningen - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt - Godkjent
   
 23. Ikke godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 1721/234/1/60 Øystre Finnvola 35 - Ole Anders Grande
   
 24. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av påbygg til og fasadeendring av bolig - 1721/276/92 Bergshaugen 11 - Kim Rune Røkenes
   
 25. Godkjent - Søknad om opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra Reinsholm til sentrum - Verdal kommune
   
 26. Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1721/61/3 Haukåvegen 233 - Eirik Skjørholm
   
 27. Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til beboelsesrom - 1721/277/99 Øvre Brannanveg 28 - Roger Holden
   
 28. Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1721/10/26 Symrevegen 26 - Gro Nina og Per Inge Helberg
   
 29. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/234/1/350 Innsvatnet 350 - T Berge Maskin AS
   
 30. Godkjent - Søknad om oppføring av veranda og carport og utebod - 1721/38/15 Volhaugvegen 324 - Ronny Holberg
   
 31. Godkjent - Felleskjøpet Agri SA - ny terminal i Verdal - søknad om IG02 - 1721/18/1423 mfl
   
 32. Godkjent - Søknad om bruksendring av bod til soverom - 1721/282/118 Langroa 14 - Arne Vedal
   
 33. Søknad om oppføring av garasje - 1721/222/23 Jamtlandsvegen 1736 - Lena Garberg
   
 34. Godkjent - Søknad om riving av bygning - 1721/21/4 og 1721/21/58 Vektergata 3 og 5 Stiklestad Eiendom AS
   
 35. Godkjent - Søknad om endring av plassering av bolig - 1721/24/11 Bjerkan - Tor Gunnar Risan
   
 36. Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1721/278/24 Sandstien 2 - Kent Granlund
   
 37. Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 1721/217/1 Holmen Gård - Værdalsbruket
   
 38. Godkjent - Søknad om riving av garasje -1721/72/39 Lundskammen 10 - Ketil Aksnes
   
 39. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende driftsbygning og oppføring av ny driftsbygning for melkeproduksjon - 1721/223/3 Jamtlandsvegen 1627 - Bjørn Erik Indal
   
 40. Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1721/200/1/18 Vera - Arnfinn Trøen Haugan
   
 41. Godkjent - Revidert søknad om tilbygg/fasadeendring og bruksendring av bolighus - 1721/18/1289 Statsråd Holts veg 6 - Man Dinh Viet og Ann Helen Garberg
   
 42. Godkjent  - Søknad om endring av tillatelse på tilbygg/påbygg bolighus - 1721/126/75 Lysthaugvegen 15
   
 43. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/195/1/2 Vera - Ståle Nessemo - Godkjent
   
 44. Godkjent - Søknad om oppføring av 6-mannsbolig og carporter - 1721/1/8 Leklemsåsen 76 og 78 - Trøndelag Bolig AS
   
 45. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/241/3 og 13 Skansen - Odd Arne Tromsdal - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
   
 46. Ikke godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 1721/126/21 Lysthaugvegen 27 - Ida Tuseth
   
 47. Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til beboelsesrom - 1721/18/683 Sandheimsvegen 8 - Svein Håkon Hvesser
   
 48. Godkjent - Søknad om riving av bygg og oppføring av to leilighetsbygg Kroken Hage - 1721/19/471 Hanskemakergata - Sebo Boliger AS
   
 49. Søknad om oppføring av naust - 1721/200/1/203 Bellingtjønnin i Lakadalen - AS Værdalsbruket - Godkjent 
   

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.05.2017 14:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS