Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 13.06.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 13.06.2017
Tid            : 09:00 - 10:50
Til stede   :  9 representanter


Sak 36/17 ble behandlet før sak 35/17.

Administrasjon ber om at det sendes inn forespørsel om enkelte referat i forkant av møtet slik at de kan gi et utfyllende svar. Dette sendes til møtesekretær.

    
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 33/17 Godkjenning av møteprotokoll 09.05.2017 Protokoll
PS 34/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 35/17 Kartlegging friluftsområder Saksframlegg Protokoll
PS 36/17 Etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 37/17 Detaljregulering M. B. Landstads gate 1 Saksframlegg Protokoll
PS 38/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 13.06.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Nei Håkon Hafell møtte som vara
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 033/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.06.2017

BEHANDLING:  
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 9. mai 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 9. mai 2017 godkjennes.

 

PS 034/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.06.2017

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring referat nr. 16 og 25. Det ble også stilt spørsmål om referat 17 og 29 er samme sak.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 035/17 Kartlegging friluftsområder   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.06.2017

BEHANDLING:  
Saken ble behandlet etter sak 36/17.

Kulturtjenesten v/Frode Strand orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  
Rapport om friluftslivkartlegging og temakart tas til orientering. 

 

PS 036/17 Etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.06.2017

BEHANDLING:  
Denne saken ble behandlet før sak 35/17.

Håvard Kvernmo orienterte om saken og besvarte spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Revidert løypekart for kommunalt løypenett for fornøyelseskjøring, inkl. omlegging ved riksgrensen, legges frem til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden utvides på til sammen 8 uker iht. formkravene gitt i plan- og bygningslovens § 12-10 samt av hensyn til ferieavvikling  
 
  

PS 037/17 Detaljregulering M. B. Landstads gate 1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.06.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Forslag til detaljregulering for M. B. Landstadsgate 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.
  
 

PS 038/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.06.2017

BEHANDLING:   
Arvid Wold stilte spørsmål om:

 • Ønsket informasjon om hvor bl.a. landbrukssaker skal behandles når dette flyttes tilbake fra Innherred samkommune.
  Kommunalsjefen svarte – dette vil komme til politisk behandling.

Torbjørn Sellæg stilte spørsmål om:

 • Handelsnæringen i Nordgata rammet i forbindelse med graving/utbedring. Framdrift?
  Kommunalsjefen svarte: Kjenner ikke detaljer i dette men det er et komplisert prosjekt som ikke er enkelt å få ferdigstilt meter for meter da det er etappevise utprøvinger som må gjøres. Planen er å gjøre seg helt ferdig til krysset før det startes med Volhaugvegen.

Oddleiv Aksnes stilte spørsmål om:

 • Søppelbøtter langs elvepromenaden.
  Kommunalsjefen: Skal gjøre noe med denne saken.

Oddleiv Aksnes stilte spørsmål om:

 • Skateparken - får synspunkter om at det går seint – en del stillstand. Hvorfor?
  Kommunalsjefen: Egne mannskap som gjør jobben og da må de av og til prioritere andre ting – derfor dager med stillstand. 

      
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 01.02.2021 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS