Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.03.2017 - PS 17/17 Plan for utvikling av Moeparken

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/4171 - /D30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.03.2017 17/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Moeparken rustes opp for inntil kr 5.000.000,- inkludert mva i samsvar med framlagte plan.
  2. Vestre del av parken, som vist i kartvedlegg, prioriteres.
     

Vedlegg:

  1. Plantegning over hele parken
  2. Plantegning over vestre del
  3. Kostnadsberegning for hele parken
  4. Kostnadsberegning for vestre del
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forprosjekt i sak PS 64/14.
Budsjettvedtak i sak PS 9/17.
 
Saksopplysninger:
I investeringsbudsjettet for 2017 er det avsatt kr 5.000.000,- til renovering/fornyelse av Moeparken, jfr sak PS 9/17.

Samlet er foreslåtte tiltak kostnadsberegnet til 10.560.000,-. pluss mva. Det som er vist som «vestre del aktivitetsområde» er kostnadsberegnet til kr 4.564.428,- pluss mva,. Det vil si kr 5.705.535,- inkludert mva.

Vurdering:
Tidligere planer for Moeparken er nå detaljert, kvalitetssikret, masseberegnet, kostnadsberegnet og endret noe. Hovedtrekkene er beholdt med områder omtalt som opphold, aktiv, åpen, inviterende og historisk. Det legges vekt på å bevare paviljongen, kanonene og minnesteinen. Isflaten som var inntegnet i opprinnelig plan er ikke videreført. Amfi som i opprinnelig plan kun er nevnt i tekst er nå vist med omfang og plassering.

I opprinnelig plan ble det opplistet strakstiltak med fjerning av kantstein (lettere adkomst/universell utforming), fjerning av busker mellom parken og elvepromenaden og etablering av område med griller og sitteplasser. Med unntak for grillområde er strakstiltakene gjennomført.

Arbeider med istandsetting av paviljongen har startet. Vi ser for oss at istandsettingen inkludert flytting gjennomføres med driftsmidler i egenregi. Det samme kan gjelde arbeider med kanonene og minnetavla da dette er arbeider som kan være egnet for egeninnsats/egne mannskaper.

Samlet kostnadsoverslag er på over 10 millioner, videre arbeider ut over vestre del vurderes i forbindelse med senere revidering av økonomiplan og budsjett. Det største enkelttiltaket utenfor den vestre delen er amfiet med adkomster. Rådmannen er usikker på om det blir rett å «dele» parken på den måten som er vist i planen. En grundig vurdering av amfiet bør gjøres før det eventuelt bygges.

Anbudet vil vise de faktiske kostnadene. Dersom det blir nødvendig kan ambisjonene reduseres noe ved for eksempel å velge noe rimeligere utstyr til leik og trim. Til eksempel kan det nevnes at det finnes vesentlig rimeligere klatrestativer enn det som er beskrevet. Imidlertid bør det velges utstyr og møbler som har så god kvalitet at det er egnet for åpne lekeplasser/parker uten tilsyn.

Planen anses som godt egnet for en delvis gjennomføring, det vil si i to deler. Rådmannen foreslår at Moeparken renoveres/fornyes i tråd med framlagte plan innenfor en kostnad på kr 5.000.000,-. Det anbefales at vestre del av parken prioriteres.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.03.2017 14:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS