Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.03.2017 - PS 18/17 Verdal skatepark - Etablering av dekker, sittegrupper og belysning

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/1627 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.03.2017 19/17

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.   
 
Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal kommune har engasjert Norconsult A/S til å utarbeide en skisse for møblering og belysning for Verdal skatepark.

Det er laget en skisse med 2 alternative muligheter for framtidig utforming av skateparken.

 • Alternativ 1 – Utforming av skatepark med framtidig lekeområde
 • Alternativ 2 – Utforming av skatepark med utvidelse med ny bowl
   

I økonomiplanen for 2017 er det avsatt 0,5 mill.kr til prosjektet. Følgende arbeider er planlagt utført i år:

 • Belysning, oppsetting av 3-5 lysmaster iht.plan:         Kr.100.000,-
 • Steinlegging/asfaltering av sitteplassområde/gangsti: Kr.200.000,-
 • Innkjøp av møbler/benker:                                           Kr.200.000,-
 • Totalt 2017:                                                                  Kr.500.000,-

Ovennevnte arbeider er planlagt gjennomført i egenregi av Teknisk drift sin uteavdeling på Tinden.

Vurdering:
Rådmannen ønsker i tillegg signaler på om det er aktuelt å sluttføre parken etter ett av alternativene nevnt ovenfor.

 • Alternativ 1 – Utforming av skatepark med framtidig lekeområde
 • Alternativ 2 – Utforming av skatepark med utvidelse med framtidig ny bowl
   

Alternativ 1 vil nok innebære en kostnad på ca.1,5- 2,0 mill.kr inkludert lekeutstyr.
Alternativ 2 vil nok minimum innebære en kostnad på 3-4 mill.kr.

Eventuelle investeringer til dette må innarbeides ved utarbeidelse av neste års økonomiplan for perioden 2018-2021.


Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.03.2017 14:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS