Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.01.2017- 02/|17 Referater

 

 1. Søknad om oppføring av tak over del av altan på hytte - 1721/6/323 Sørskagvegen 118 - Brit og Torbjørn Lyngås - Godkjent
   
 2. Godkjent - Søknad om oppføring av leilighetsbygg - trinn 4 - 1721/23/113 Kassefabrikkvegen 3 D - Reinsholm Vest AS
   
 3. Godkjent - Søknad om riving av industribygning - 1721/23/133 Kassefabrikkvegen 6 - Støra Eiendom AS
   
 4. Ikke godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/73 Åbovegen 386 - Bjørn Olav Hynne
   
 5. Godkjent - Søknad om oppføring av lager / verkstedbygg - 1721/275/64 Rindsemvegen 1 - Pål Musum og Stig Krokstad Rindsemveg1 Eiendom AS
   
 6. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig på parsell av 1721/234/3 og 1721/234/7 Sandvika - Audhild Slapgård og Kurt Tommy Nessemo
   
 7. Godkjent - Søknad om utskifting av oljeutskiller - 1721/18/993 Russervegen 4 - Felleskjøpet Agri SA
   
 8. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/196/32 Nord Vera - Øystein Dagsvik
   
 9. Søknad om oppføring av carport / garasje - 1721/72/4 Røssengvegen 91 - Jarle Lundsaunet - Godkjent
   
 10. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/37/1 Forbregd - Paul Marius Landfald - Bebygd tomt - Godkjent
   
 11. Søknad om oppføring av tilbygg til garasje - 1721/38/4 Solbergslia 132 - Jon Venås - Godkjent
   
 12. Godkjent - Søknad om leilighet i kjeller - 1721/19/459 Eric Valnes gate 1 - Gina Wangberg Rindsem
   
 13. Søknad om endring av tillatelse til oppføring av garasje og lager m/2 boenheter - 1721/105/8 - Leirådalsvegen 325 - Tore Johansen - Godkjent
   
 14. Vedtak - Etablering av punktfeste på eiendommen 1721/226/6 Jamtlandsvegen 3183 - Roger Suul Johnsen - Eksisterende hytte - Godkjent
   
 15. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/20/58 Frydenlundgata 9 - Linnea og Viggo Iversen
   
 16. Søknad om oppføring av garasje/lager - 1721/57/2 Landstadvegen 114 - Terje Grønn - Godkjent
   
 17. Godkjent - Søknad om oppføring av bolig - 1721/38/156 Svanevegen - Tor Asbjørn Holmli og Ida Mari Elnes
   
 18. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/11/26 Moåkeren 93 - Kari og Sverre Gustad
   
 19. Ikke godkjent - Søknad om å bruke areal til hyttebebyggelse og søknad om dispensasjon - 1721/6/82 - Brit Steinsmo
   
 20. Godkjent - Søknad om oppføring av bolig - 1721/38/149 Svanevegen 12 - Cathrine Nilssen og Johnny Søreng
   
 21. Godkjent - Søknad om riving av garasje og tilbygg til bolig - 1721/19/651 St Olavs Allé 5 - Robert Røiseng
   
 22. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - Oppføring av bolig med innebygd garasje - 1721/38/76 Leinsmoen 7
   
 23. Godkjent - Revidert søknad om oppføring av to boliger - 1721/10/9 Nordbergshaugvegen 10 - Bjørn Kolstad
   
 24. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/6 Strådalen østre - Inger Sofie Kvam Rønning - Innløsing av feste 1721/200/6/8 - Tomt for eksisterende hytte - Godkjent
   
 25. Søknad om utvidelse av terrasse og takoverbygg - 1721/282/96 Kokkvegen 4 - Solvor Rasmussen - Godkjent
   
 26. Ikke godkjent - Revidert søknad om bruksendring til utleiedel i eksisterende underetasje - 1721/19/520 Tindvegen 66 B
   
 27. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/37/1 Forbregd - Paul Marius Landfald - Tilleggsareal skogteig - Godkjent
   
 28. Godkjent - Revidert søknad om oppføring av VVA-anlegg - 1721/127/28 Lysthaugen Syd Lavamoen - Verdal kommune
   
 29. Godkjent - Søknad om veg-, vann- og avløpsanlegg - Nordgata - Volhaugvegen med sidegater - Verdal kommune
   
 30. Godkjent - Søknad om fasadeendring og tilbygg til veranda og bod - 1721/23/77Reinsholm 10 A - Renate Verås
   
 31. Vedtak - Dispensasjon til grensejustering av eiendommen 1721/25/69 Kirkehaug 14 - Arild Johansen - Godkjent
   
 32. Godkjent - Søknad om fasadeendring av fritidsbolig - 1721/196/21 Veresvegen - Bjørnar Holmsberg
   
 33. Godkjent - Søknad om riving av eksisterende uthus/oppføring av ny garasje og bod m/leilighet i 2 etasje - 1721/25/14 Kirkehaug 8 - Karl Moen
   
 34. Søknad om reservetrase skiløype fra Østeråa til Finnvola - 1721/234/1 - Sandvika Skiløyper - Godkjent
   
 35. Godkjent - Endring av ansvarsrett løfteplattform -Teaterhus Verdal - 1721/19/48
   
 36. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 1721/38/146 Svanevegen 20 - Søknad om oppføring av bolighus med garasje - Rakel Hattrem og Per Kristian Overmo
   
 37. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/242/2 Steine østre - Åse og Egil Brenne - Tilleggsareal landbruk - Godkjent
   
 38. Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1721/12/6 Sjøbygdvegen 173 - Aud F Hybertsen og Bjørn J M Selnes
   
 39. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/174/1 Nordkleiva 281 - Erlend Nessemo - 10 hyttetomter - Godkjent
   
 40. Søknad om bruksendring og tilbygg - 1721/19/318 - Prof Rhygs gate 20 - Chalatip By - Godkjent
   
 41. Vedtak om overtredelsesgebyr - Etablering av to leiligheter uten søknad - Forhold i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-1 - 1721/20/156 - Haugslivegen 6 - Tor Ove Nesset
   
 42. Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon for bruksendring - 1721/18/683 Sandheimvegen 8 - Svein Håkon Hvesser
   
 43. Søknad om endring av gitt tillatelse for Coop Extra Bygg - 1721/18/516 Halsanvegen 7 - Godkjent
   
 44. Søknad om bygging av tribuner - 1721/140/30 Vuku Idrettsplass - Vuku Idrettslag - Godkjent
   
 45. Godkjent - Revidert søknad om innglassing av veranda - 1721/18/1384 Brygga 15 D - Tor Åge Nessø
   
 46. Godkjent - Søknad om reparasjon av brannskadet 4-mannsbolig - 1721/19/814 Grustaket 12 - Sameiet Grustaket 12
   
 47. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av støttemur i naturstein - 1721/38/149 Svanevegen 12 - Cathrine Nilssen og Johnny Søreng
   
 48. Søknad om oppføring av forstøttningsmur og veranda med utvendig trapp - 1721/25/11 Kirkehaug 7 - Rolf Bigset - Godkjent
   
 49. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/234/7 - Sandvika Eiendomsselskap AS - Tomt/festegrunn eksisterende hytte 1721/234/7/80 Østerinnsvollen 80 - Godkjent
   
 50. Godkjent - Søknad om oppføring av 12 leiligheter - 1721/23/133 og 1721/23/134 Kassefabrikkvegen 6 - Støra Eiendom AS
   
 51. Godkjent - Søknad om oppføring av hytte og uthus på tomt av 1721/234/3 Sandvika - Tom Rune Eriksson
   
 52. Godkjent - Søknad om ansvarsrett for løfteinnretninger - 1721/18/1351 og 1352 - Neptunvegen 4 C - Bore Eiendom AS
   
 53. Søknad om oppføring av hytte og uthus på tomt av 1721/234/3 Sandvika - Tom Rune Eriksson - Utslippstillatelse
   
 54. Søknad om oppføring av pergola over platting - 1721/23/108 Estvoldvegen 22 A - Silje A Musum - Godkjent
   
 55. Godkjent - Søknad om fasadeendring og bruksendring av kjeller - 1721/277/149 Krokanvegen 4 - Sten Kato Johnsen
   
 56. Godkjent - Søknad om oppføring av vassanlegg Vuku - Ulvilla - Verdal kommune
   
 57. Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - 1721/16/1 Nestvold gård - Sjøbygdvegen 29
   
 58. Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1721/198/1 Veresvegen 1953 - Nord-Trøndelag Turistforening
   
 59. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1721/75/6 Busetvegen 23 - Torje Røseng - Fradeling av tun til småbruk - Godkjent
   
 60. Godkjent - Søknad om vesentlig økning av utslipp - 1721/148/3 Teinhaugen - Oddleif Sellæg - Utslippstillatelse 
   


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.01.2017 11:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS