Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.01.2017 - PS 05/17 Søknad om forhøyelse av bomvegsatser Malsådalsvegen

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2016/8934 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.01.2017 05/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Komite Plan og Samfunn økning av bomvegsatsene for Malsådalsvegen.
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes med virkning fra 01.03.2017.
  - Personbil: Kr. 40,- pr. tur
  - Årskort: Kr. 400,-
  - Lastebil/buss: Kr. 100,- pr.tur
  - Henger/campingvogn: Kr. 20,- pr.tur
  - Moped/motorsykkel: Kr. 20,- pr.tur
 3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til vedlikehold av Malsådalsvegen.

Vedlegg: 
Brev fra vegforeningen for Malsådalsvegen datert 29.11.16.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Malsådalsvegen har vært en privat bomveg siden 1993. Dagens bomvegsatser er som følger:

 • Personbil: Kr. 30,- pr. tur
 • Årskort: Kr. 300,-
 • Lastebil/buss: Kr. 70,- pr.tur
 • Henger/campingvogn: Kr. 10,- pr.tur
 • Moped/motorsykkel: Kr. 10,- pr.tur

I brev av 29.11.16 søker Vegforeningen om å øke satsene som følger:

 • Personbil: Kr. 40,- pr. tur
 • Årskort: Kr. 400,-
 • Lastebil/buss: Kr. 100,- pr.tur
 • Henger/campingvogn: Kr. 20,- pr.tur
 • Moped/motorsykkel: Kr. 20,- pr.tur

Ønsket om å øke satsene begrunnes med økte vedlikeholdsutgifter på vegen. Det er gjort mye arbeid på vei, stikkrenner og p-plasser i tillegg til tilrettelegging for 10 på toppturene som har vært og vil komme innover Malsådalen.

Vurdering:
Malsådalsvegen er en svært mye brukt bomveg. Vegforeningen angir en årlig vedlikeholdskostnad på ca. kr.50000–70000,- årlig, avhengig av innkomne inntekter. Det er mange år siden prisene sist ble justert. Ut fra økte vedlikeholdskostnader foreslår rådmannen at Komite Plan og Samfunn godkjenner de omsøkte bomvegsatser slik at Malsådalsvegen holdes i god stand framover

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.02.2021 08:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS