Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 19.09.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.09.2017
Tid            : 09:00 - 10:45
Til stede   : 9 representanter


Etter at sakene var behandlet var det befaring i forbindelse med opprusting av VVA-anlegg i Nordgata og Volhaugvegen.

 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 45/17 Godkjenning av møteprotokoll 15.08.2017 Protokoll
PS 46/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 47/17 Ungdommens hus Verdal - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 48/17 Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku Saksframlegg Protokoll
PS 49/17 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by Saksframlegg Protokoll
PS 50/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 19.09.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 045/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 19.09.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til møte:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. august 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. august 2017 godkjennes.

 

PS 046/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 19.09.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 047/17 Ungdommens hus Verdal - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 19.09.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                 
INNSTILLING:   
Saken tas til orientering. 

 

PS 048/17 Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 19.09.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
  
 
  

PS 049/17 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 19.09.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:   
Oppheving av 121 planer i henhold til vedlagte liste datert 04.03.2016, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14 og § 12-12.
  
   
 

PS 050/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 19.09.2017

BEHANDLING:   
Rådmannen v/Trond Selseth.

 • Mobilt bredbånd.
  Verdal kommune fikk kr 8 mill. fra Nkom. til utbygging av mobilt bredbånd. Har da ca kr 14-16 mill. totalt å kunne bruke. Det vil bli en kombinasjon av bredbånd-og mobildekning.
  Starter opp arbeidet med anbudsrunden nå, men det er vanskelig å si når man kommer i gang (graving + i lufta). Håper å kunne begynne våren 2018.
 • Ang oppheving av ISK – landbruk- og arealforvaltning.
  Har arbeidet med dette over tid. Landbrukssjef er ansatt (Mariann Hovin). Har utlyst stilling som fagansvarlig plan og bygg, miljørådgiver, rådgiver skog og utmark og rådgiver jordbruksforvaltning. Søknadsfristen gikk ut i går (18.09.), arbeider med dette nå og håper å ha folk på plass innen 01.01.18.
 • Saken ang. Holbergs Plass Eiendom AS– ref. nr. 12 i forrige møte.
  Klagebehandling kommer til behandling i Komté plan og samfunn i oktober-møtet. 


 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 16.09.2021 12:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS