Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.04.2018- 32/|18 Referater

 1. Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter
   
 2. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/230/31 Bjørbekken 35 - Stig Arild Ekseth og 5038/230/4 Sulstuen skog - AS Værdalsbruket - Tilleggsarealer / "Makeskifte" - Godkjent
   
 3. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/20/4 Tindvegen 98 - Hjalmar Jarle Olai Karlssons dødsbo - Godkjent
   
 4. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 5038/108/8 Rasvegen 56 - Kjetil Hallem
   
 5. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse på deler av tiltaket - 5038/283/190 - Venusvegen 15B
   
 6. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/144/1 Vukusletta 80 - Morten Kulstad
   
 7. Godkjenning av plan for nydyrking for eiendommen 5038/276/3 - Ståle Letnes
   
 8. Godkjent - Søknad om riving av enebolig og uthus - 5038/18/95 Merkurvegen 3
   
 9. Utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata
   
 10. Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Kulstad boligfelt
   
 11. Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - 5038/37/19 Solhaug 5
   
 12. Avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/74/11 Nordvikvegen 64 - selger Inge Indgjerd og Mali Ottermo Indgjerd kjøper Trygve N. Ystad
   
 13. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/16/74 Gamle Kongeveg 52 - Bjørn Tore Aksnes og Trine Hynne
   
 14. Vedtak - Godkjenning bygging av landbruksvegen - 5038/244/3 - Fjesmevegen
   
 15. Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - 5038/240/10 Verdal motorsenter
   
 16. Vedtak - godkjent ombygging av Ørnbergvegen - Værdalsbruket
   
 17. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/198/2/5 Veresvegen 1915 - Vidar Helden
   
 18. Godkjent - Revidert søknad om oppføring av tilbygg til / fasadeendring av Lakseloftet - 5038/137/2 Bollgardssletta 203
   
 19. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av bygg og oppføring av nytt anlegg - 5038/18/545 Industrivegen 10 - Securo AS
   
 20. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/1/8 Leklemåsen 76,78 - Leklemåsen Eiendomsutvikling AS - Parsell til boligformål og parkering - Godkjent
   
 21. 5038/60/2 Tillatelse til omdisponering av 4,5 dekar fulldyrka areal på eiendommen gnr. 60 bnr.2 i Verdal - Kristin Hjelde
   

  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.04.2018 10:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS