Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.05.2018- 42/|18 Referater

 1. Jordlovsbehandling - Avslag på søknad om omdisponering og fradeling av 0,85 dekar stor boligtomt fra 5038/24/10 Svedjan Haugsvegen 44 - Øystein Lynum
   
 2. Høring - Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018 - 2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 - svar fra Verdal kommune
   
 3. Godkjent - Søknad om fasadeendring av bolig - 5038/282/127 Åkervegen 1 - Renate Dagsvik
   
 4. Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/216/2 Nordenget 94 A - Oddbjørn Ørdal Hallan
   
 5. Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 5038/9/2 og 5038/11/11 - Frode Moe
   
 6. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 5038/265/17 Myrbakkvegen 2 - Torbjørn Bye
   
 7. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fjøs - 5038/71/1 Røssengvegen 143 - Roy Anders Berg
   
 8. Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt – Bruk av garasje uten ferdigattest - 5038/19/328 Andreas Øyen
   
 9. Tillatelse til fradeling av parsell for salg av eiendom - 5038/41/1 - Hans Olav Minsås
   
 10. Godkjent - Søknad om bygging av vann- og avløpsanlegg - Auskin i Vuku - Verdal kommune
   
 11. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/41/1 Minsaas nordre - Jon Anders Røe - Tilleggsareal landbruk - Godkjent
   
 12. Godkjent - Krisesenter - endring av gesimshøyde - 5038/18/234 Nyvegbakken 21
   
 13. Godkjent - Søknad om oppføring av redskapshus - 5038/276/3 Sandstien 105 - Ståle Letnes
   
 14. Ikke godkjent - Revidert søknad om oppføring av nytt garasjeanlegg - 5038/124/11 Lysthaugvegen 9 - Ingar Olav Storholmen og Trude Balgård
   
 15. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5038/65/6 - Aksnesvegen 61 - Arnt Aurstad
   
 16. Godkjent - Revidert søknad om oppføring av garasje - 5038/25/69 Kirkehaug 14 - Svenn Erik Ness
   
 17. Godkjent - Søknad om tillatelse til montering av skilt på fasade for eiendom 5038/19/236 - Johannes Bruns gate - Berg Eiendom AS
   
 18. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/357 Storholmen 357 - John Sverre Barli
   
 19. Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - 5038/253/1 - Komplett Prosjektering AS
   
 20. Avslag - Søknad om riving og oppføring av ny garasje, dispensasjonssøknad - 5038/18/54 Granvegen 46 A - Kjell Åge Myhre
   
 21. Godkjent - Søknad om legging av ny vannledning og setting av to kummer - 5038/277/132 Venusvegen - Verdal kommune
   
 22. Godkjent - Søknad om riving og oppføring av ny garasje - 5038/18/54 Granvegen 46 A - Kjell Åge Myhre
   
 23. Delvis godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig og garasje - 5038/10/41 Fiolvegen 38 - Heidi Olsen og Fredrik Frøseth
   
 24. Avslag på forenklet søknad om bakkeplanering - Severin Kluken
   
 25. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 5038/18/234 Nyvegbakken 21
   
 26. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/78/27 - Per Inge Langdal
   
 27. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ny trebru over Helgåa - 5038/600/3403 Holmen Bru - Verdal kommune
   
 28. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/18/4 Mikvold Lille til eiendom - Ole Borgen - Tilleggsareal til 5038/18/1398 - Godkjent
   
 29. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5038/77/28 Sendesvegen 134 - Martin Lustad
   
 30. Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 5038/21/1 Ysse Østre - Pål Skavdal
   
 31. Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/276/3 Sandstien 105 - Ståle Letnes
   
 32. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/24/60 Holmsveet 9 - Stig Tore Rønning
   
 33. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 5038/230/31 Bjørbekken 35 - Stig Arild Ekseth
   
 34. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser - Målsatt plantegning - 5038/1/38 Leklemåsen 68
   
 35. Godkjent - Søknad om riving av tilbygg til fjøs - 5038/82/1 Nye Skrovesveg 111 - Randi og Jonas Steinsli
   
 36. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/352 Innsvatnet 352 - Pål Skjerve
   
 37. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/18/1098 Venusvegen 2 - Venusvegen 16 AS
   
 38. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5038/9/16 Sjøbygdvegen 235 - Bodil Bruvold Hojem
   
 39. Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/119/11 og 5038/112/4 - Steinar Olafsen og Vera M Olafsen
   
 40. Godkjent - Søknad om oppføring av hagestue - 5038/38/109 Leinsmoen 41 - Roger Fyhn
   
 41. Godkjent - Søknad om oppføring av ny plasthall - 5038/120/9 Ravlovegen 324 - Jordfabrikken AS
   
 42. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse 5038/140/2 Bredingsberg 10 - BB10 Utvikling AS
   
 43. Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller - 5038/19/546 - Tindvegen Nedre 32 A - Robin Rendum
   
 44. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/38/1 Lein østre Forbregdsvegen 11 - Odd Arve Lein
   
 45. Godkjent - Søknad om deling av eiendom - 5038/169/1 og 5038/169/2 Trøbak - Johan Arnt Leirset
   
 46. Godkjent - Søknad om bruksendring av uthus - 5038/200/1/134 Bringsåsen 34 - John Ludvig Baglo
   
 47. Godkjent - Søknad om vinterhage - 5038/30/51 Sørenget 20 - Per Olav Helden
   
 48. Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 5038/57/11 Volhaugen - Volhaugen Samdrift DA 
   

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.05.2018 15:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS