Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.05.2018- PS 43/18 Festetomt M. W. Eiendom AS

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2018/5839 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.05.2018 43/18
Formannskap    

 

Rådmannens innstilling: 

  1. Søknad fra M.W.Eiendom AS om å feste industritomt (2 216 kvm) på Ørin sør, gnr.277/bnr.321/fnr.2, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.3.18.
     
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (514 kr/kvm)
     
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
M. W. Eiendom AS ønsker å utvide sin virksomhet, og feste eiendommen 277/321/2. Arealet er 2 216 kvm, se kartskisse.
M. W. Eiendom AS er også fester på naboeiendommen (277/318/2) på 3 602 kvm.
Prisen for festetomter ble regulert til 500 kr/kvm gjeldende fra 1.1.16. Med justering av konsumprisindeksen blir ny leiepris 514 kr/kvm.

Kartskisse  Kartskisse 2
 
Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin med arealformål industri/lager).

Rådmannen anbefaler at M. W. Eiendom AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.

Formannskapet er kompetent organ, slik at komite plan og samfunn kun får saken til orientering.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.05.2018 10:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS