Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.2019 - 2/19 Referater

 1. Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om avvisning av klage - Verdal Bruksrettsforening
   
 2. Godkjent - Søknad om tillatelse til riving og oppføring av nytt bygg - 5038/18/1035 Sagstuvegen 18 - Nordbohus Utvikling AS - Riving
   
 3. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av nytt bygg - 5038/23/132 Kassefabrikkvegen 20 - Sebo Boliger AS
   
 4. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/83/1 Nye Skrovesvegen 90A - Espen Alstad
   
 5. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/21/4, 7 og 61 Vektergata 3 og 5
   
 6. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 5038/33/15 Buvollen 49 - June Vatne og Marius S Røysen
   
 7. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Etablering av boenhet i sokkeletasje - 5038/38/127 Kattuglevegen 8 - Lars Morten Lersveen
   
 8. Godkjent - Søknad om dispensasjon for bygging av hytteveg - 5038/234/1/21 mfl. Finnvola øst
   
 9. Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - 5038/41/8 - Vester-Volhaugvegen 8 - Lena Hamrum
   
 10. Tillatelse til å dele - 5038/219/1 i fra 5038/255/4 - 5038/255/6 for salg som tilleggsjord
   
 11. Tillatelse til fradeling av tun, på vilkår av at dagens kårbolig erstatter funksjonen som hovedhus og driftssenter på eiendommen - 5038/99/1
   
 12. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/230/41 Bjørbekken 59 - Trond Bjartnes
   
 13. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/16/42 Snorres gate 1 - Christian Green
   
 14. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 5038/19/882
   
 15. Orientering om saksbehandlingstid
   
 16. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal fra eiendom 5038/188/3 Fosvold til 5038/188/8 Helgådalsvegen 1169 - Jan Inge Skoknes
   
 17. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/72/4 Lundsaunet - Vidar Tiller Lundsaunet
   
 18. Godkjent - Søknad om oppføring av trapp fra luftebalkong - 5038/277/309 Krokanvegen 11 - Berit Hafstad
   
 19. Utbyggingsavtale Nestvoldjordet
   
 20. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/99/1 Jermstad østre - Tore Severin Hynne - Fradeling av tun
   
 21. Fritak fra kravet om 10 år lang jordleiekontrakt 5038/64/11
   
 22. Godkjent - Deling av eiendom - 5038/140/2 Bredingsberg 10 - BB10 Utvikling AS - Boligformål
   
 23. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/18/53 Lensmann Bentsens veg 26 - Bente og Kristian Aalberg Fisknes - Tomt for bolig
   
 24. Godkjent - Søknad om oppføring av 3 boligbrakker - 5038/283/57 Magnus Den Godes Veg 8 - Åsmund Vangstad AS
   
 25. Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 5038/19/417 - Håkon Den VII's Allé 12 - Azad Ahmad
   
 26. Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av bygninger - konstruksjoner - anlegg - 5038/23/44 Stiklestad Allé 8 - Trøndelag
  fylkeskommune 
   

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.01.2019 19:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS